Kurum Hakkında

» Kurum Hakkında

Toros Üniversitesi, Mersin Eğitim Vakfı tarafından 2009 yılında Mersin’de kuruldu. 1982 Anayasası’nın 130. Maddesi gereğince, kar amacı olmayan vakıflara üniversite açma imkânı verilince 07.07.1982 tarih ve 82/09 sayılı yönetim kurulu kararıyla Mersin Eğitim Vakfı’nın vakıf senedinde yapılan değişiklikle ve gerekli izinlerin alınmasıyla 26 Nisan 1984 tarihinde 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla Toros Üniversitesi’nin kurulma hedefi vakıf senedinde yer aldı. Dönemin şartları göz önüne alındığında bir hayli ilerici bir hedef olan üniversitenin kuruluşu ile ilgili kanun tasarısı 23.06.2009 tarihinde TBMM Genel Kurulu’ndan geçti. Cumhurbaşkanı’nın onayıyla 7 Temmuz 2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Üniversite’nin kurucu rektörlüğünü Prof. Dr. Selahattin Kuru üstlendi. Toros Üniversitesi kent merkezinde yer alan kampüsleri ile kenti kucaklayan bir şehir üniversitesi olarak dikkat çekmektedir. 3.Nesil Üniversite olarak “Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde” şiarını benimseyen üniversite ilk öğrencilerini 2011 yılında aldı. 78 öğrenci ile eğitim öğretim hayatına başlayan Toros Üniversitesi’nin 2016 yılı itibariyle öğrenci sayısı 4000’e ulaşmış durumdadır.

2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulu’na öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır.

Toros Üniversitesi’nin mevcut üç Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu,  bir Meslek Yüksekokulu, bir Yabancı Diller Yüksekokulu ve 2 Enstitüsü bulunmaktadır. İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2009 yılında, Mühendislik Fakültesi 2009 yılında, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2009 yılında, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 2012 yılında, Meslek Yüksekokulu 2009 yılında, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü de 2009 yılında kurulmuştur.

Yaşam boyu eğitimin gerekliliğine inanan üniversitemizde sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda kalifiye eleman yetiştirmek adına 2012 yılında Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi TORSEM kurulmuştur.

Toros Üniversitesi ilk mezunlarını 2014-2015 Eğitim Öğretim Döneminde vermiştir.

 

Kuruluş Tarihi

2009

Öğrenim Dili

İngilizce/Türkçe

Rektör

Prof. Dr. Ömer ARIÖZ

Üniversite Türü

Vakıf

Fakülte Sayısı

3

Yüksekokul Sayısı

2

Meslek Yüksekokulu Sayısı

1

Enstitü Sayısı

2

Araştırma Merkezi Sayısı

4

Akademik Personel Sayısı

159

İdari Personel Sayısı

124

Örgün Eğitim Öğrencisi Sayısı (Önlisans)

1055

Örgün Eğitim Öğrencisi Sayısı (Lisans)

1792

Lisanüstü Öğrenci Sayısı (Yüksek Lisans ve Doktora)

343

Toplam Öğrenci Sayısı

3190

 

Not: 16 Nisan 2019 itibariyle öğrenci, akademik ve idari personel sayısı tablodaki gibidir.