Önceki Öğrenmenin Tanınması ile İlgili Genel Düzenlemeler

» Kurum Hakkında » Önceki Öğrenmenin Tanınması ile İlgili Genel Düzenlemeler

Fakülte/yüksekokula ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı öğretim yılının/yarıyılın başlamasından itibaren en geç 15(onbeş) iş günü içinde ilgili yönetim kuruluna başvurabilir. Başvurular ilgili yönetim kurulunca bir hafta içinde değerlendirilerek başarı notları da belirtilmek suretiyle karara bağlanır. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, öğrencinin transkriptinde gösterilerek genel ağırlıklı ortalama hesabında değerlendirmeye alınır.

Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan eğitim-öğretim programı öğrencileri ve “ortak zorunlu ders” kapsamında bulunan Yabancı Dil dersi alan öğrencilerimiz,  Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra yabancı dil yeterlik-düzey belirleme sınavına girerler.

Yeterlik-düzey belirleme sınavını başaranlar ya da belirlenen koşulları sağlayarak yeterli görülenler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına devam ederler ve muaf olurlar. Yeterlik-düzey belirleme sınavında başarılı olamayanlar ile bu sınava girmeyenler ya da yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yabancı dil hazırlık programına veya yabancı dil derslerine devam ederler. Hazırlık sınıfı olanlar güz yarıyılı yeterlik sınavında başarılı olan ve/veya hazırlık eğitimini güz yarıyıl sonunda tamamlayan öğrenciler isterlerse, bahar yarıyılında kendi lisans programlarına başlayabilirler.