Akademik Yetkililer

» Kurum Hakkında » Akademik Yetkililer

AKADEMİK YETKİLİLER (ACADEMİC AUTHORİTIES)

REKTÖR

Prof.Dr. Yüksel ÖZDEMİR

 +90 324 331 16 07

[email protected]

 

REKTÖR YARDIMCISI

Prof.Dr. Aziz ERTUNÇ

+90 324 331 16 07

[email protected]

 

DEKANLAR

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL

+90 324 325 33 00 /

[email protected]

 

Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Yusuf ZEREN

+90 324 325 33 00 /

[email protected]

 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Necati ŞEN

+90 324 325 33 00 /

[email protected]

 

MÜDÜRLER

 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK

+90 324 325 33 00 /204

[email protected]

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Fügen ÖZCANARSLAN

+90 324 325 33 00 /208

fugen.ozcanarslan @toros.edu.tr

 

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Servet ÖZGÜR/151

+90 324 325 33 00

[email protected]

 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Besime Ahu KAYNAK

+90 324 325 33 00/121

[email protected]