Akademik Yetkililer

» Kurum Hakkında » Akademik Yetkililer

AKADEMİK YETKİLİLER (ACADEMİC AUTHORİTIES)

REKTÖR

Prof.Dr. Haluk KORKMAZYÜREK

 +90 324 331 16 07

[email protected]

 

REKTÖR YARDIMCISI

Prof.Dr. Adnan MAZMANOĞLU

+90 324 331 16 07

[email protected]

 

DEKANLAR

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL

+90 324 325 33 00 /206

[email protected]

 

Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Yusuf ZEREN

+90 324 325 33 00 /233

[email protected]

 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Erkin ERTEN

+90 324 325 33 00 /5010

[email protected]

 

MÜDÜRLER

 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK

+90 324 325 33 00 /204

[email protected]

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Fügen ÖZCANARSLAN

+90 324 325 33 00 /208

fugen.ozcanarslan @toros.edu.tr

 

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Servet ÖZGÜR

+90 324 325 33 00 /3410

[email protected]

 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Besime Ahu KAYNAK

+90 324 325 33 00 /121

[email protected]