Dil Kursları

» Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı » Dil Kursları
Üniversitemizde öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde İktisat, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümleri, Mühendislik Fakültesinde Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümleri sadece %100 İngilizce eğitim vermektedir. Psikoloji ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde ise %30 İngilizce eğitim verilmektedir. Yabancı dille eğitim yapan programlarımızda okuyan öğrencilerimiz, Yabancı Diller Yüksekokulunda zorunlu yabancı dil hazırlık programı okumaktadırlar. Üniversitemizin diğer ön lisans ve lisans programlarında ise öğrencilerin yabancı dilde öğrenme ve araştırma yeteneklerini geliştirmek amacıyla, öğrenimlerinin birinci yılında toplam 56 saatten az olmamak koşulu haftada 3 veya 4 saat olarak ortak zorunlu yabancı dil dersi verilmektedir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan eğitim-öğretim programı öğrencileri Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra yabancı dil yeterlik-düzey belirleme sınavına girerler. Yeterlik-düzey belirleme sınavını başaranlar ya da belirlenen koşulları sağlayarak yeterli görülenler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına devam ederler. Yeterlik-düzey belirleme sınavında başarılı olamayanlar ile bu sınava girmeyenler ya da yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yabancı dil hazırlık programına devam ederler.

Toros Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 20. maddesinin 1. fıkrasına göre, muafiyet sınavlarından başarılı olabilmek için en az CC (yani 60) almak gerekmektedir. Toros Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 20. maddesinin 1. fıkrasına göre, öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler.


Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Dil Kursları

Üniversitemize uluslararası öğrenci statüsünde gelen öğrenciler, Türkçe yeterlilik düzey belirleme sınavına girerler.  belgesi istenilmektedir. Türkçe yeterlik-düzey belirleme sınavını başaran yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlarlar. Türkçe yeterlik-düzey belirleme sınavına girip başarısız olan veya bu sınava girmeyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık programına devam ederler.

Türkçe bilmeyen veya yeterli Türkçesi olmayan öğrencilere, Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde (TORSEM) Türkçe eğitimi verilebilmektedir.

Değişim Öğrencileri İçin Dil Kursları

Değişim öğrencileri için haftada 6 saat olarak farklı seviyelerde Türkçe dersleri verilmektedir