Engelli Öğrenci Olanakları

» Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı » Engelli Öğrenci Olanakları

Engelli Öğrenciler

Toros Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin, çalışanların ve ziyaretçilerin hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli fiziksel, sosyal ve akademik ortamı hazırlamak ve engelli öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere Rektörlüğe bağlı Engelli Öğrenci Birimi bulunmaktadır.

Toros Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Üniversite Rektörlüğü bünyesinde yer alır, üyeleri rektör tarafından belirlenir ve birimin amaçlarını gerçekleştirmesi için gerekli kaynak Üniversitenin bütçesinden tahsis edilir.