Staj

» Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı » Staj
STAJ

Üniversitenin bazı eğitim-öğretim programlarındaki öğrencilerin mezuniyet için zorunlu staj yapmaları gerekmektedir. Bazı programlarda ise staj zorunlu değildir.

Staj zorunluluğu olan programlarda stajlar, ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen kamu ve özel kuruluşlarda yapılabilir. Yönetim kurulları bu yetkisini gerektiğinde ilgili birime devredebilir. Ancak ilgili kurullarca, teorik derslerle bir bütünlük oluşturan, bu derslerin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde kabul edilen pratik ders ve stajlar ilgili fakülte ve yüksekokulun öğretim üyeleri veya onların görevlendirdiği personelin gözetim ve denetiminde yapılır.

Öğrenciler stajlarını üniversitenin çeşitli birimlerinde, ülkedeki kurum veya kuruluşlarda veya Erasmus staj hareketliliği programından yararlanarak gerçekleştirebilir.


Erasmus+ Yerleştirme (Staj) Programı:

 

Erasmus+ Yerleştirme (Staj) programı, Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenim Program’larından biridir. Yerleştirme, bir öğrencinin bir katılımcı Avrupa ülkesinde veya ortak ülkelerde bulunan bir kuruluşta, üniversite veya akademik merkezde, kendi alanında yaptığı mesleki ve idari çalışma süresidir. Yerleştirmeler öğrencilere işgücü piyasası gereksinimlerine uyum sağlamak, özel beceriler edinmek ve iş deneyimlerini iyileştirmek konusunda yardımcı olur.

Öğrencilere staj faaliyetleri için yurtdışında kaldıkları süre için mali destek verilir. Hibeler, yurt dışında geçirilen dönemin masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değildir. Öğrencilere yurtdışında bulundukları faaliyet süresi boyunca, yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflara yardımcı olmak üzere Erasmus hibeleri verilir. Bununla birlikte, öğrenciler hibe almaktan feragat da edebilirler.

 

Kabul Kriterleri:

·         Tam zamanlı kayıtlı öğrenci olması (mezun durumunda olan öğrencilerimiz, henüz öğrenciyken başvurularını gerçekleştirirlerse, mezun olduktan sonra 12 aya kadar staj hareketliliği gerçekleştirebilmektedirler)

·         Öğrencinin alttan dersi olması Erasmus+ staj programına başvurmasına mani değildir.

·         Erasmus+ staj programına gitmeden önce derece programının birinci yılının başarıyla tamamlanması

·         Minimum genel not ortalaması 2,20/ 4.00 (ön lisans-lisans); Minimum genel not ortalaması: 2.50 / 4.00 (lisansüstü)

 

Program Süresi:

Yerleştirme süresi lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler için en az 2 ay (60 gün), en fazla 12 ay olmalıdır. Öğrenci açısından yerleştirmeyi yaz için planlamak en iyisidir.