Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği

Kuruluş Bilgileri
Toros Üniversitesi Mühendislik Endüstri Mühendisliği Bölümü, 2009 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 2014 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Endüstri Mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Endüstri Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Seviyesi
Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Endüstri Mühendisliği Lisans Programına başvuracak adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Ayrıca derslerin %100'ünün İngilizce olarak okutulduğu Endüstri Mühendisliği Bölümünde, YDS, TOEFL veya Toros Üniversitesi bünyesinde yapılan yabancı dil sınavları ile İngilizce Yeterliliğinin belgelenmesi gerekmektedir.İngilizce yeterliliği sağlayamayan öğrenciler için bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı uygulanır. Başarısızlık halinde hazırlık sınıfı tekrarlanır. İkinci kez başarısızlık halinde öğrenciler, YÖK tarafından Türkçe eğitim veren başka bir eşdeğer bir programa yerleştirilirler.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Endüstri Mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili
Endüstri Mühendisliği Bölümü´nün amacı, uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren; üretim ve hizmet sektörlerine yönelik çalışmalarıyla topluma katkı sağlayan; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında sürekli kendini geliştiren ve örnek gösterilen bir bölüm olmaktır. Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Endüstri Mühendisliği başlığındaki temel derslerin haricinde, Endüstri Mühendisliği, Temel Mühendislik ve Serbest seçmeli derslerden oluşmaktadır. Ayrıca Yan Alan ve Çift Anadal Lisans Programı Yönergesinde belirtilen başvuru koşullarını yerine getiren başarılı lisans öğrencileri, ilgi duydukları bir alanda da yan alan lisans sertifikası veya Çift Anadal Lisans Diploması alabilirler. Anlaşmalı olan yurt dışındaki Üniversitelerde Erasmus kapsamında eğitim alınabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri
Endüstri Mühendisliği Lisans mezunları; telekominikasyon, tarım, taşımacılık, tekstil, bilişim, otomotiv, demir-çelik, kimya, hastane, finans- banka, danışmanlık ve turizm sektörlerinde, stok ve üretim kontrol, kalite güvence, tesis planlama, maliyet analizi, performans ve verimlilik analizleri, pazarlama/satış/ lojistik, satın alma, satış sonrası hizmet ,ürün tasarımı (AR-GE), süreç / sistem analizi, üretim, proje yönetimi alanlarında çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, gerekli G.N.O.’ya sahip olmaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Endüstri Mühendisliği Lisans Eğitim Programı için, her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 oranındadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı birdersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları
Endüstri Mühendisliği Lisans Eğitim Programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajlarını tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Endüstri Mühendisliği Bölümünde Ergonomi ve İş Etüdü Laboratuvarı bulunmaktadır. Endüstri Mühendisliği Bölümünde tüm programlarda öğrenciler, Endüstri Mühendisliği Topluluğu,Teknik Geziler, Seminerler, Konferanslar, Kariyer Günleri, Spor Tesisleri, Diğer Öğrenci Toplulukları ,(Fotoğrafçılık, Dağcılık, Dans, Satranç, ...) gibi farklı aktivitelere katılabilirler ve sosyal imkanlardan yararlanabilirler.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. YUSUF ZEREN
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Arş. Gör. SELİN SARAÇ
Adres Bahçelievler Mahallesi 16. Cadde No: 77, Yenişehir / Mersin, Türkiye
Posta Kodu 33140
Telefon +90 324 325 33 00
Fax +90 324 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=115
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir