Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. YUSUF ZEREN

Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü
Arş. Gör. SELİN SARAÇ