Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

İNGİLİZCE IV
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
FLE202 Bahar 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr.Gör. Uğur HARBELİOĞLU
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Bu ders öğrencilerin kendi alanlarındaki terminolojiyi baz alarak dil becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İletişimsel (Communicative) yöntem kullanılmaktadır.
İçeriği Haftada 3 saat olan bu ders, öğrencilerin kariyer hedeflerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bu amaçla, ders öğrencilere gerçek hayat senaryolarında farkındalık yaratmak için ve öğrencilerin pratik yapmaları için temel kavramlar ve örnek fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca, öğrencilere kendi uzmanlık alanlarında çalışmak için ihtiyaç duydukları dil becerilerini pratik yapma olanağı sağlar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Akademik konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilerini geliştirmek
2 İlgili terminolojiyi ayırt etmek
3 Yeni kelime bilgisini gözden geçirmek için kişisel stratejiler geliştirmek Kelimeleri çeşitli akademik konuşma, dinleme, yazma ve okuma alıştırmalarında kullanmak Öğrencilerin kendi uzmanlık alanlarında gerekli olan çeşitli konuları tartışmak Çeşitli okuma metinlerini değerlendirmek
4 Kelimeleri çeşitli akademik konuşma, dinleme, yazma ve okuma alıştırmalarında kullanmak
5 Öğrencilerin kendi uzmanlık alanlarında gerekli olan çeşitli konuları tartışmak
6 Çeşitli okuma metinlerini değerlendirmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Reading: Types of Structures Vocabulary: Definitions/Words in context Listening and speaking: Gap-filling and using key terms Writing: completing a faculty profile page Anlatma, Tartışma, İşitsel Metot, İletişimsel Metot, Görev Odaklı Metot
2 Vocabulary: Definition matching- Guessing meaning from context Listening and speaking: A conversation between a contractor and an architect Writing: completing a design change proposal Reading: Models of Houses Speaking: Acting out a task Anlatma, Tartışma, İşitsel Metot, İletişimsel Metot, Görev Odaklı Metot
3 Introduction to writing a paragraph Strategies of writing outlines Anlatma, Tartışma, İşitsel Metot, İletişimsel Metot, Görev Odaklı Metot
4 Vocabulary: Parts of a Building Definitions/synonyms/words in context Reading: A memo Listening and speaking: Gap-filling Speaking: Acting out the given roles Anlatma, Tartışma, İşitsel Metot, İletişimsel Metot, Görev Odaklı Metot
5 Vocabulary: Parts of a Building Definitions/synonyms/words in context Listening and speaking: Acting out Roles Writing: Completing a memo to a client Anlatma, Tartışma, İşitsel Metot, İletişimsel Metot, Görev Odaklı Metot
6 Vocabulary: Shapes Definitions/words in context Listening and speaking: Gap-filling and Discussion on window shapes in houses Reading and discussion: A webpage designing unusual windows Anlatma, Tartışma, İşitsel Metot, İletişimsel Metot, Görev Odaklı Metot
7 Vocabulary: Shapes Guessing meaning from context/definitions/sentence-level exercises Listening and speaking: Gap-filling and role-playing Writing: writing an equipment accident report Reading and discussion: Unusual Shapes in the Real World Revision for midterm exam Anlatma, Tartışma, İşitsel Metot, İletişimsel Metot, Görev Odaklı Metot
8 ARA SINAV
9 Vocabulary: Shapes and Structures Definitions/sentence-level exercises Reading: A passage on Gertrude Willis and her artistic style Listening and speaking: Two architects' design plans Anlatma, Tartışma, İşitsel Metot, İletişimsel Metot, Görev Odaklı Metot
10 Vocabulary: Landscapes Guessing meaning from context Reading:Comparison& Contrast about two Sites for Residential Development Listening and speaking: Discussion on choosing the best residential site Writing: Notes on Meeting with Surveyor Anlatma, Tartışma, İşitsel Metot, İletişimsel Metot, Görev Odaklı Metot
11 Writing Exam Sunum
12 Writing Exam Sunum
13 Vocabulary: Basic Math Definitions/words in context/sentence-level exercises Reading: A Survey on a Development Land Listening and speaking: Building Plans and Measurement Writing: Completing a Building Plan Summary Anlatma, Tartışma, İşitsel Metot, İletişimsel Metot, Görev Odaklı Metot
14 Vocabulary: Common Units of Measurements 1&2 Words in context/definitions/sentence-level exercises Listening and speaking: Discussing the Changes to be made with the Client Writing: Completing a Memo from an Architect to another Architect Anlatma, Tartışma, İşitsel Metot, İletişimsel Metot, Görev Odaklı Metot
15 Vocabulary: Materials 1& 2 (Interior- Exterior) Reading: Construction Materials & Describing Materials Listening and Speaking: Acting out a Conversation between an Architect and a Client Writing: Completing a Project Proposal Son Sınav için Hazırlık Anlatma, Tartışma, İşitsel Metot, İletişimsel Metot, Görev Odaklı Metot
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Career Paths Architecture Express Publishing Virginia Evans- Jenny Dooley- Dave Cook

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %30 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav
3 %10 Kısa Sınav Kısa Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Akademik konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilerini geliştirmek 16͵18 1͵2͵3
2 İlgili terminolojiyi ayırt etmek 16͵18 1͵2͵3
3 Yeni kelime bilgisini gözden geçirmek için kişisel stratejiler geliştirmek Kelimeleri çeşitli akademik konuşma, dinleme, yazma ve okuma alıştırmalarında kullanmak Öğrencilerin kendi uzmanlık alanlarında gerekli olan çeşitli konuları tartışmak Çeşitli okuma metinlerini değerlendirmek 16͵18 1͵2͵3
4 Kelimeleri çeşitli akademik konuşma, dinleme, yazma ve okuma alıştırmalarında kullanmak 16͵18 1͵2͵3
5 Öğrencilerin kendi uzmanlık alanlarında gerekli olan çeşitli konuları tartışmak 16͵18 1͵2͵3
6 Çeşitli okuma metinlerini değerlendirmek 16͵18 1͵2͵3
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 6 6
8 Ara Sınav 1 2 2
9 Kısa Sınav 1 6 6
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 3 3
16 Son Sınav 1 3 3
  90