İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

ÖZEL EĞİTİM
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY322 Bahar 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları )
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin amacı, özel eğitim alanın tanıtılması, özel eğitim gerektiren koşulların, ilgili meslek gruplarının ve uygulanan güncel yöntemlerin gözden geçirilmesidir.
İçeriği özel eğitimdeki temel kavramlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Özel eğitim alanını tanımlayabilmesi
2 Özel eğitim gerektiren koşulların özellikleriyle listeleyebilmesi
3 Özel eğitimde psikologların görev ve sorumluluklarını yasal düzenlemeler çerçevesinde kavrayabilmesi
4 Psikoloji alanında edindiği bilgi ve becerileri özel eğitim alanına uyarlayabilmesi
5 Örnek uygulamalarla psikologların rol aldığı uygulamaları örneklendirebilmesi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Dersin ve gereklerin tanıtımı ve giriş2 klasik ders anlatma
2 Özel eğitimin tanımı klasik ders anlatma
3 Temel kavramlar ve sınıflandırmalar klasik ders anlatma
4 Özel eğitime gereksinim duyan bireyler klasik ders anlatma
5 İlgili yönetmelik ve diğer yasal düzenlemeler klasik ders anlatma
6 Alanda çalışan meslek grupları, görev ve sorumlulukları klasik ders anlatma
7 Özel eğitim alanındaki kuramsal yaklaşımlar ve müdahaleler klasik ders anlatma
8 ara sınav
9 Uygulama gözlemleri ve geribildirimler klasik ders anlatma
10 Uygulama gözlemleri ve geribildirimler klasik ders anlatma
11 Uygulama gözlemleri ve geribildirimler klasik ders anlatma
12 Uygulama gözlemleri ve geribildirimler klasik ders anlatma
13 Uygulama gözlemleri ve geribildirimler klasik ders anlatma
14 Uygulama gözlemleri ve geribildirimler klasik ders anlatma
15 Uygulama gözlemleri ve geribildirimler klasik ders anlatma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Özel eğitim alanını tanımlayabilmesi 1͵2͵11 1͵2
2 Özel eğitim gerektiren koşulların özellikleriyle listeleyebilmesi 1͵2͵11 1͵2
3 Özel eğitimde psikologların görev ve sorumluluklarını yasal düzenlemeler çerçevesinde kavrayabilmesi 10͵11͵13 1͵2
4 Psikoloji alanında edindiği bilgi ve becerileri özel eğitim alanına uyarlayabilmesi 11͵12͵13 1͵2
5 Örnek uygulamalarla psikologların rol aldığı uygulamaları örneklendirebilmesi 10͵11͵12 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 3 3
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 0 0 0
16 Son Sınav 1 3 3
  90