Mühendislik Fakültesi
Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. CEMİL CENGİZ ARCASOY

Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü
Dr. Öğr. Üye. CEVHER AK