Mühendislik Fakültesi
Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Akademik Personeller
  • Prof. Dr. CEMİL CENGİZ ARCASOY
  • Dr. Öğr. Üye. ZİYA GÖKALP ALTUN
  • Dr. Öğr. Üye. ALİ KEMAL HAVARE
  • Dr. Öğr. Üye. CEVHER AK
  • Arş. Gör. TUĞÇE SENA AVŞAR
  • Öğr. Gör. İSMAİL TEKİN
  • Öğr. Gör. SAADET YILDIRIMCAN