Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi

Kuruluş Bilgileri
Program 2012 - 2013 öğrenim yılında eğitime başlamış, ilk mezunlarını 2014 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece
Önlisans Derecesi; YÖK Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), 5. Düzey

Derecenin Seviyesi
Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
(1) Lise diploması (2) Ulusal Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları yoluyla yerleştirilmiş olmak

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Toros Üniversitesi dışında alınan derslerin transferleri, Yönetmelik’te yer alan esaslara göre ilgili meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Başka bir kurumdan alınan derslerin içeriğinin, Toros Üniversitesi’nde verilen ders içerikleriyle uygun olması ve ilgili Meslek Yüksek Okulu kurulları tarafından uygun bulunması durumunda öğrenciler bu derslerden muaf tutulabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin 120 AKTS kredisini tamamlamış olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (CGPA)’nın -hiçbir dersten kalmamak koşuluyla- 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şartı aranmaktadır.

Program Profili
Teoride olduğu kadar pratikte de yeterli düzeyde gelişmiş, eğitilmiş bireyler yetiştirmek amacıyla alanın önde gelen kurum ve kuruluşları ile çözüm ortaklığı sağlanarak öğrencilerimize uygulama imkanları sağlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun olanlar okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında öğretmen asistanı olarak sektörün eleman ihtiyacının karşılamaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans programlarına başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Teorik sınavlarda ders içeriğine uygun olarak çoktan seçmeli,boşluk doldurma,doğru yanlış ifadeli,karşılaştırmalı ve açık uçlu olacak şekilde yapılmaktadır. Uygulamalı dersler ise uygulama sınavı ile değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin 120 AKTS kredisini tamamlamış olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (CGPA)’nın -hiçbir dersten kalmamak koşuluyla- 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve stajını (1 ay) tamamlaması şartı aranmaktadır.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. GÜZİN AYAN
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Öğr. Gör. GÜZİN AYAN
Adres Bahçelievler Kampüsü , 1857 Sokak, No 12, Yenişehir 33140, Mersin
Posta Kodu 33140
Telefon 0324) 325 33 00
Fax (0324) 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=88
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir