Vocatıonal School
Chıld Development

Academic Staff
  • Assist. Prof. Dr. MÜNİR YALÇIN ORTAKALE
  • Lect. MERVE KOYUNCU
  • Lect. GÜZİN AYAN