Meslek Yüksekokulu
İlk Ve Acil Yardım

Kuruluş Bilgileri
Program, Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 öğretim yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece
Bu program mezunları Sağlık Teknikeri unvanı almaktadır.

Derecenin Seviyesi
Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Öğrenciler, İlk ve Acil Yardım Programına ÖSYM'nin belirlediği TYT puan türüne ve başarı sıralamasına göre başvurabilmektedir. Ayrıca Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Acil Sağlık Hizmetleri dallarından mezun olanlar TYT puanına eklenen ek puanlar ile yerleşebilmektedir.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Toros Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programımızın eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Türk Yükseköğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Toros Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programımızın eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Program Profili
Kazalar (ev, iş kazaları, trafik kazaları) ve diğer acil durumlarda gerekli ilk yardımı uygulayan, hastayı donanımlı bir ambulans ile sağlık kuruluşuna zamanında ve zarar vermeden ulaştırmayı sağlayan, yaşam kurtarıcı tıbbi girişimleri yapabilen, nitelikli sağlık girişimi uygulayabilen ve sürücü ehliyetine sahip sağlık personeli yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda eğitim planında zorunlu dersler bulunmaktadır. Eğitim planında ki zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar, Kamu ve özel kuruluşların acil yardım birimlerinde, Acil sağlık hizmeti merkez idare birimlerinde, Acil yardım istasyonları, Acil yardım, hasta nakil ve özel donanımlı ambulans servislerinde, Acil yardım kontrol ve komuta merkezlerinde görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Paramedik programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
İlk ve Acil Yardım Programının staj ve uygulamaları İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimlerde yürütülmektedir. Teorik ve uygulamalı derslerin eğitim-öğretimi, Meslek Yüksekokulundan görevlendirilen öğretim elemanları ile yürütülmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. BİRSEN KESİK ZEYREK
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Öğr. Gör. TİİNÇE AKSAK
Adres Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampusu Yenişehir Mersin
Posta Kodu 33150
Telefon 325 33 00
Fax 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=79
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir