Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık

Kuruluş Bilgileri
2009 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi altında İç mimarlık bölümü lisans kurulmuş, 4 yıllık lisans öğrenimine başlamıştır, öğrenim dili Türkçe'dir, daha sonra fakülte adı 2016 da Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olmuştur. 2009 dan 2016-2017 dönemine kadar Özel Yetenek sınavı ile öğrenci almış, ancak 2017-2018 döneminden başlayarak LGS-MF-4 puanıyla 60 öğrenci alınacaktır. 2016-2017 öğrenim yılında, iç mimarlıkta öğrenim gören 240 lisans öğrenci bulunmaktadır. 2015-2016 öğrenim yılında ilk mezunlar olarak, 22 iç mimarlık lisans öğrencisi mezun olmuştur

Kazanılan Derece
İç Mimar

Derecenin Seviyesi
Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
İç Mimarlık Bölümüne, ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sınavı ile 60 öğrenci alınır. İç Mimarlık Bölümüne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.12 yıllık ilk ve lise öğrenimini başarıyla tamamlamış olmak ve LGS-MF-4 puanıyla bölüme girmeye hak kazanmış olmak kayıt ve kabul koşuludur.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Toros Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’ler çerçevesinde, bazı derslerden muaf olabilirler. Öğrenciler, resmi belgeleme ve süresi içinde başvurma koşuluyla, lise sonrası devam ettikleri diğer yüksek öğrenim kurumlarından aldıkları derslerin bazılarından İlgili fakülte yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ile muaf tutulacaklardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Merkezi yerleştirmede adaylar İç Mimarlık Bölümü'ne, ilgili LGS-MF-4 puanları, yüksek öğrenim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir.

Program Profili
İç Mimarlık lisans mezunları, ulusal ve uluslararası düzeylerde, iç mekanın farklı ölçeklerde tasarlanması konusunda bilinçli, bilgili ve mesleki becerilere sahip kişiler olarak topluma hizmet etmek üzere yönlendirilmektedir. İç Mimarlık mesleği kendi alanındaki güncel akademik ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, mimarlık, endüstri tasarımı ve diğer sanat dallarında olmak üzere birçok alanda disiplinler arası çalışmalarda bulunmaktadır. İç Mimarlık Lisans Programı, kuramsal/sözel derslerle beslenen ve uygulamalı derslerle perçinlenen öğrenci odaklı bir sistemle, sadece bilgilendirme değil, bilgiye ulaşma yöntemleri öğrenciye kazandırılması, yerel ölçekte topluma yararlı kent üniversitesi kimliğini öne çıkaran bir sistemle geleceğin nitelikli tasarımcılarını yetiştirme amacını taşımaktadır. Türkçe öğretim öğrencinin üniversitede verilenleri hızlı algılaması ve yorumlayarak kendine kazandırmasına büyük katkı sağlar. Bunun yanında öğrenciler, evrensel birikimlere uyum için mesleki teknik alanda İngilizce dersleri almaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri
Bölüm mezunları hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektörde iç mimar olarak çalışabilmektedirler. Başarılı öğrencilerden akademik çalışmaya devam etmek isteyenler ise yüksek lisans çalışmaları için eğitimlerine devam edebilme hakkına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler ilgili alanlarda "Toros Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde Lisansüstü programlara başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Kuramsal derslerde yazılı ya da test yöntemiyle ölçme ve değerlendirme olduğu gibi, tüm derslerde ders dışı ödev, sınıf içi çalışmalar, eskiz sınavları ile uygulamalı dersler ve iç mimarlık tasarım stüdyosu ve tasarıma dayalı derslerde Jürili sistemle ölçme ve değerlendirme yapılmaktadır. Sınavlarda Puanlar Harf Notu Katsayılar 90-100 AA- 4,00-Pekiyi, 80-89 BA 3,50-İyi-pekiyi, 70-79 BB 3,00-İyi, 65-69 CB 2,50-Orta-İyi, 60-64 CC 2,00-Orta, 55-59 DC 1,50-Orta-Koşullu geçer, 50-54 DD 1,00-Koşullu geçer, 40-49 FD 0,50-Başarısız, 0-39 FF 0,00-Başarısız, AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersten başarılı, DC ve DD notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu başarmış sayılır. Bir dersten FD ve FF notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısızdır.

Mezuniyet Koşulları
Lisans öğrenim müfredatında yer alan 240 AKTS lik lisans derslerini başarı ile tamamlamış olmak ve 4 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasını almış olmak.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Kuramsal ve sözel dersler için derslikler ve projeksiyon donanımı, uygulamalı dersler için çizim ve maket yapılabilecek tasarım stüdyoları, bilgisayar destekli tasarım laboratuvarları, kütüphane, online veritabanlarına ulaşım bulunmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üye. AYŞEN CEVRİYE BENLİ
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Öğr. Gör. BAŞAK YÜNCÜ
Adres İsmet İnönü Bulvarı Uray Caddesi No: 10 Yeni Kampüs Akdeniz/MERSİN
Posta Kodu 33050
Telefon 0324 325 33 00
Fax 0324 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=28
E-Posta [email protected], [email protected],[email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Akdeniz