İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İşletme ( İngilizce )

Kuruluş Bilgileri
İşletme bölümü, Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde, üniversitenin kuruluş tarihi olan 23 Haziran 2009 tarihinde, 5913/1 sayılı kanun ile kurulmuş ve kuruluşu 07 Temmuz 2009 tarihli 27281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Kazanılan Derece
Lisans

Derecenin Seviyesi
Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Bu programa lise mezunu olup LYS'nin TM-1 puan türünden geçerli puan alan öğrenci kabul edilir. Programda İngilizce eğitim verildiği için öğrencilerin Toros Üniversitesi tarafından yapılan dil sınavını geçmeleri ya da bu muafiyet sınavında başarılı olunmaması durumunda İngilizce hazırlık sınıfını bitirmeleri gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Bir başka üniversitede kayıtlı ve ders almış öğrenciler yatay geçiş yoluyla Toros Üniversitesi'ne geçiş yapabilirler. Geldikleri üniversitede almış oldukları dersler, Toros Üniversitesi'nin Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde belirlenen koşullar çerçevesinde kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programa kaydolmak için YÖK tarafından belirlenen ve uygulanan koşullar haricinde özel bir koşul yoktur. Programdan mezun olmak için, başarısız ders olmamak kaydıyla, genel not ortalamasının 2.0 olması gerekir. Programın genel yapısı aşağıdadır: Ortak Zorunlu ders sayısı ve oranı: 11, yüzde 22 Zorunlu ders sayısı ve oranı: 23, yüzde 46 Seçmeli ders sayısı ve oranı: 16, yüzde 32 Seçmeli derslerin verilmeye başladığı yıl: 2.yıl (3.dönem) Staj zorunluluğu: VAR Önkoşullu dersler: YOK Programın yıllara göre yapısı: Öğrenci programın ikinci yılından (3.dönemden) itibaren seçmeli dersler almaya başlar. Zorunlu dersler sekiz dönem devam eder. Program 50 ders ve 240 AKTS'den oluşur.

Program Profili
Programın temel amacı, kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu, geleceğin girişimcilerini, yöneticilerini ve liderlerini yetiştirmektir. Program, öğrencilerin yönetim ve işletme fonksiyonları kapsamında teorik ve uygulamalı çağdaş bilgilerle donatılmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunların çok geniş bir istihdam yelpazesi bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse mezunlarımız ihracat ve ticaret firmalarında, lojistik sektörde, belediyelerde, devlet kurum ve kuruluşlarında iş fırsatları bulmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans derecesini alan bir öğrenci, programın puan türünden ALES'den en az 55 almak kaydıyla tezli yüksek lisans programlarına (tezsiz programlar için ALES notu gerekmemektedir), en az 80 ALES notu ile de doktora programlarına müracaat edebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri Ders Öğretim Planında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili ayrıntılar ve koşullar Toros Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2.0 olmalı ve öğrencinin FF veya FD notu aldığı bir dersi kalmamalıdır.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Dershaneler, anfi, lojistik laboratuvarı, İngilizce laboratuvarı, kütüphane.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Arş. Gör. ÖMÜR SALTIK
Adres Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü
Posta Kodu 33140
Telefon +90 (324) 325 33 00
Fax +90 (324)325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=166
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir