Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Ve Yazılım Mühendisliği

Kuruluş Bilgileri
Toros Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri 2009 yılında kurulmuştur. Bu iki bölüm 2012 yılında Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği adı altında birleştirilerek tek bölüm olarak eğitim-öğretime devam etmektedir. Bölüm, Toros Üniversitesinin 45 Evler kampüsünde yer almaktadır. Bölümde 2019 yılı itibariyle 5 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi tam-gün çalışmaktadır. Bazı dönemlerde ders saati ücretli öğretim üyeleri de görevlendirilmektedir. Bölümle ilgili kararlar bölümün bütün öğretim üyelerinin oluşturduğu Bölüm Kurulu tarafından alınır. Bölüm bir başkan ve bir yardımcı tarafından yönetilir. Bölüm 2009-2010 eğitim-öğretim yılında lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Bölümümüzde öğretim dili İngilizcedir ve bütün dersler İngilizce olarak yürütülmektedir.

Kazanılan Derece
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans diploması verilir.

Derecenin Seviyesi
Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Toros Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan kredi karşılığı (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Program Profili
Bu program, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanındaki tüm pratik ve teorik konuları kapsayarak, mezunlarına teknik ve yönetimsel beceriler kazandırmayı; böylelikle, mezunların kurum ve kuruluşların bilgi sistemlerinin bilgisayar yazılım ve donanım alt sistemlerinin analiz, tasarım, geliştirme, uygulama, işletme ve bakımı konularında kariyer yapabilmelerini ve ileri düzeydeki çalışmaları takip edebilmeleri için yeterli matematiksel altyapıya sahip olmalarını amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri
Bölüm mezunları hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektörde mühendis olarak çalışabilmektedirler. Başarılı öğrencilerden akademik hayatı tercih edenler ise yüksek lisans ve doktora çalışmaları için hem kendi bölümümüzde hem de farklı üniversitelerde eğitimlerine devam edebilmektedirler. Bunun yanında sayıları az da olsa kendi mühendislik firmasını kuran girişimci ruha sahip kendi işini yapan mezunlarımız da vardır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, "Toros Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde kendi alanında ya da ilgili alanda Lisansüstü programlara başvurabilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Toros Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Bölümün akademik kadrosunda 5 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 2009 yılından itibaren derslerin %100’ünde eğitim dili İngilizce olarak uygulanmaktadır. Bölümümüzde verilen derslerin uygulama kısmına destek vermek üzere; 1- Elektrik-Elektronik Devreler Laboratuvarı 2- Sayısal Sistemler Laboratuvarı 3- Bilgisayar Laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca 1 tanesi sınıflarımızdan birisinde sabitlenmiş, diğeri portatif 2 adet projeksiyon cihazı ile de ders esnasında simulasyon veya ders için gerekli teknolojik yazılımların kullanımı öğrencilere gösterilmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üye. MEHMET ALİ AKTAŞ
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Arş. Gör. SERCAN URTEKİN
Adres Bahçelievler Mahallesi 16. Cadde No: 77, 33140 Yenişehir / Mersin, Türkiye
Posta Kodu 33140
Telefon (0324) 325 33 00
Fax (0324) 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=104
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir