Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi

Ders Bilgileri

ERKEN ÇOCUKLUKTA RESİM EĞİTİMİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
CGP124 Bahar 1 2 2 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Hülya GÜNDOĞDU
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Sanat ile ilgili teorik bilgi ve pratik becerileri ile okul öncesi programına uygun tasarımlar hazırlayarak görsel sanat algı ve becerilerinin geliştirilmesi.
İçeriği Sanatın tanımı ve işlevi, çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri ve önemi, gelişim evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri, sanat eğitiminin okul öncesi çocuğuna kazandırdıkları, okul öncesinde görsel sanat eğitimi yöntem ve teknikleri, kullanılan malzemeler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Sanat eğitimi ve görsel sanatlar öğretimi ile ilgili temel kavramları açıklayabilir.
2 Okulöncesi eğitim programlarında sanat ve resim etkinliklerinin konumunu analiz edebilir.
3 Çocuk resimlerinin gelişim basamaklarını tanıyarak bu resimleri bir dil ve tanı tekniği olarak analiz edebilir.
4 Çocuk resimlerinin genel özelliklerini betimler.
5 Çocuk resimlerinin gelişim basamaklarının (karalama dönemi, şema öncesi dönem, şematik dönem, gerçekçilik dönemi ve görünürde doğalcılık dönemi) özelliklerini sayarak bu dönemler içindeki çocuk resimlerini değerlendirir.
6 Okul öncesi sanat ve resim etkinliklerinin neler olduğunu ve nasıl uygulanacağını gösterir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Sanat eğitimine genel bir bakış; Sanat eğitimi ile ilgili temel kavramlar (sanat, estetik, yaratıcılık); Sanat eğitiminin eğitim dizgesi içindeki yeri ve önemi; Sanat eğitiminin gerekliliği ; Sanat eğitiminin amaç ve işlevleri Anlatım,Gösterme
2 Sanat eğitimi içinde görsel sanatlar öğretimi: Görsel sanatlar öğretiminin eğitim sistemi içindeki önemi, Görsel sanatlar öğretiminin amaç ve ilkeleri, Görsel sanatlar öğretiminin karşılaştığı sorunlar Anlatım,Gösterme
3 Çocuk resimlerinin sanatsal gelişim basamakları: Karalama dönemi,Şema öncesi dönemİ, Şematik dönem, Gerçekçilik dönemi, Görünürde doğalcılık dönemi Anlatım,Gösterme
4 Resimleriyle çocuğu tanıma teknikleri;Çocuk resimlerinin bir dil olarak algılanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar Anlatım,Gösterme
5 Renk bilgisi(rengin oluşumu),Suluboya tekniği Anlatım. Gösterme, Uygulama
6 Guaş boya tekniği Anlatım. Gösterme, Uygulama
7 Pastel boya tekniği Anlatım. Gösterme, Uygulama
8 Ara sınav
9 Monotipi baskı Anlatım. Gösterme, Uygulama
10 Kolaj çalışması Anlatım. Gösterme, Uygulama
11 Origami çalışması Anlatım. Gösterme, Uygulama
12 Kil çalışması ile üç boyutlu çalışmalar Anlatım. Gösterme, Uygulama
13 Vitray çalışması Anlatım. Gösterme, Uygulama
14 Vitray çalışması Anlatım. Gösterme, Uygulama
15 Parmak boya ve mum boya çalışmaları Anlatım. Gösterme, Uygulama
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Haluk Yavuzer, 2007. Resimleriyle Çocuk, Remzi Kitabevi, İstanbul
2 Kazım Artut, Okul Öncesinde Resim Eğitimi, Arı Yayıncılık
3 Doç.Dr. İlkay Ulutaş, Okul Öncesinde Görsel Sanat Eğitimi, Hedef Yayıncılık
4 Nilüfer Darıca, (1993) "Okulöncesi Dönemde Sanat Eğitimi". 9. YA-PA Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. Ankara: YA-PA Yayınları.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Sanat eğitimi ve görsel sanatlar öğretimi ile ilgili temel kavramları açıklayabilir. 1͵4 1͵2
2 Okulöncesi eğitim programlarında sanat ve resim etkinliklerinin konumunu analiz edebilir. 1͵2 1͵2
3 Çocuk resimlerinin gelişim basamaklarını tanıyarak bu resimleri bir dil ve tanı tekniği olarak analiz edebilir. 2͵3 1͵2
4 Çocuk resimlerinin genel özelliklerini betimler. 2͵3 1͵2
5 Çocuk resimlerinin gelişim basamaklarının (karalama dönemi, şema öncesi dönem, şematik dönem, gerçekçilik dönemi ve görünürde doğalcılık dönemi) özelliklerini sayarak bu dönemler içindeki çocuk resimlerini değerlendirir. 1͵2 1͵2
6 Okul öncesi sanat ve resim etkinliklerinin neler olduğunu ve nasıl uygulanacağını gösterir 1͵2͵3͵4 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 9 9
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 9 9
16 Son Sınav 1 1 1
  90