Meslek Yüksekokulu
Lojistik

Ders Bilgileri

TAŞIMACILIK YÖNETİMİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
LOJ257 Güz 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Ayşe GÜNGÖR
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Öğrencilere uluslararası taşımacılık konusunda genel temel seviyede bilgi ve beceri kazandırmak.Uluslararası havayolu, demiryolu ,karayolu ve denizyolu ile eşya taşımacılığı konusunda derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmak.
İçeriği Lojistik, taşımacılık ve tedarik zincirinin ilişkisi, taşımacılık yönetiminde yönetimsel kararlar-taşıma modu seçimi, Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Havayolu Taşımacılığı, Denizyolu Taşımacılığı ve Boru Hattı Taşımacılığı, Taşımacılık Yönetiminde Yönetimsel Kararlar- Taşıma Modu Seçimi- Yük Konsolidasyonu- Taşıyıcı Rotalama- Taşıyıcı Değerlendirme ve Seçim, Taşıma Modlarında Kullanılan Ekipman Tipleri, Taşımacılık Yönetiminde Çevresel Sorunlar, Taşıma Maliyetleri, Navlun Hesaplamaları, Fiyat Teklifleri, İntermodal Taşımacılık, Bilgi İletişim Ağları, Bilgi Taşımacılığı ve Lojistik, Ulaştırmada Entegrasyon, gereksinimi ve önemi, entegrasyonun önündeki engeller, Taşımacılık Düzenlemeleri, Ulaştırmada AB politikaları ve Türkiye.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Taşımacılıkla ilgili temel kavramları açıklar.
2 Taşıma sözleşmelerini ve tarafları örnekler
3 Havayolu taşımacıloğının bütün yönlerini çözümler
4 Demiryolu taşımacılığının bütün yönlerini çözümler
5 Denizyolu taşımacılığının bütün yönlerini çözümler
6 Karayolu taşımacılığının bütün yönlerini çözümler

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Taşımacılıkla ilgili temel kavramlar, Uluslararsı Taşımacılık Güzergahları Sözlü Anlatım
2 Taşıma sözleşmeleri ve tarafları, taşıma türleri Sözlü Anlatım
3 Havayolu Taşımacılığına giriş, Havayolu taşımacılığında kullanılan araçlar Sözlü Anlatım ve Öğrencinin Sunumu
4 Havayolu taşımacılığı yasal düzenlemeler ve taşıyıcının sorumlulukları Sözlü Anlatım ve Öğrencinin Sunumu
5 Havayolu taşımacılığında uluslararası kuruluşlar ve düzenlemeler, taşıyıcının sorumlulukları Sözlü Anlatım ve Öğrencinin Sunumu
6 Havayolu taşımalarında maliyetler ve fiyatlama Sözlü Anlatım ve Öğrencinin Sunumu
7 Demiryolu eşya taşımacılığına giriş, Demiryolu eşya taşımacılığında kullanılan araçlar Sözlü Anlatım ve Öğrencinin Sunumu
8 Vize
9 Demiryolu taşımacılığı yasal düzenlemeler ve taşıyıcının sorumlulukları,Demiryolu taşımalarında maliyetler ve fiyatlama Sözlü Anlatım ve Öğrencinin Sunumu
10 Denizyolu taşımacılığına giriş, Denizyolu taşımacılığında kullanılan araçlar Sözlü Anlatım ve Öğrencinin Sunumu
11 Denizyolu taşımacılığı yasal düzenlemeler ve taşıyanın sorumluluları Sözlü Anlatım ve Öğrencinin Sunumu
12 Denizyolu taşımacılığında uluslararası kuruluşlar ve düzenlemeler, denizyolu taşımalarında maliyetler ve fiyatlama Sözlü Anlatım ve Öğrencinin Sunumu
13 Karayolu taşımacılığına giriş, Karayolu taişımacılığında kullanılan araçlar Sözlü Anlatım ve Öğrencinin Sunumu
14 Karayolu taşımacılığı yasal düzenlemeler ve taşıyanın sorumlulukları Sözlü Anlatım ve Öğrencinin Sunumu
15 Karyolu taşımacılığında uluslararası kuruluşlar ve dğzenlemeler, Karayolu taşımalarında maliyetler ve fiyatlama Sözlü Anlatım ve Öğrencinin Sunumu
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Çncı, M., Erdal M., "Taşımacılık Yönetimi" UTIKAD Yayınları, 2009 İstanbul

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Taşımacılıkla ilgili temel kavramları açıklar. 1͵2 1͵2
2 Taşıma sözleşmelerini ve tarafları örnekler 1͵2͵3 1͵2
3 Havayolu taşımacıloğının bütün yönlerini çözümler 2͵5͵6͵8 1͵2
4 Demiryolu taşımacılığının bütün yönlerini çözümler 2͵5͵6͵8 1͵2
5 Denizyolu taşımacılığının bütün yönlerini çözümler 2͵5͵6͵8 1͵2
6 Karayolu taşımacılığının bütün yönlerini çözümler 2͵5͵6͵8 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 1 1
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 1 3 3
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 12 12
16 Son Sınav 1 1 1
  60