Meslek Yüksekokulu
Lojistik

Ders Bilgileri

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ATA101 Güz 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Anıl ÜZDEN
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Türk İstiklal Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek. Türk gençliğini, ülkesi, devleti, milleti ile bölünmez bir bütünlük içinde milli hedefler etrafında birleştirmek. Türk gençliğini Atatürkçü düşünce doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmek. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu sağlayan Atatürk İlke ve İnkılaplarını kavramak.
İçeriği Üniversite gençliğine ulus ve vatan sevgisini aşılıyarak Atatürk ilkelerine bağlı: Atatürkçü gençler olarak yetişmelerini sağlamak, demokrasi bilinçlerini geliştirerek, çağdaş demokratik yönetim düzeyine hangi aşamalardan geçerek ulaştığımızı kavratmaktır. Türk gençlerine, günümüzün ve geleceğin sorunlarını Atatürkçü yaklaşımla çözüm önerileri getirecek tutum, davranış ve yeteneği kazandırmaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Avrupa’daki gelişmelerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinin tahlil eder ve Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi, sosyal durumunu ile fikir akımları hakkında bilgi sahibi olur.
2 Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar, Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur
3 Mondros Ateşkes Antlaşma’sının imzalanması ile Osmanlı yönetiminini, halkın ve Mustafa Kemal’in tutumunu analiz eder.
4 Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder
5 Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir
6 Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi, Güney Cephesi ve Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
7 Osmanlı Devleti’nin Birimci Dünya Savaşı’nda Savaştığı Cepheler : 1. Kafkas Cephesi 2. Irak- Suriye Cephesi 3. Filistin Cephesi 4. Arabistan- Hicaz Cephesi 5. Çanakkale Cephesi 6. Kanal Cephesi
8 Mondros Ateşkes Anlaşması (Mütarekesi) (30 Ekim 1918) (1).Evvela Karadeniz’i geçmek için, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması ve geçişin emniyet altına alınması maksadı ile Boğazlardaki istihkâmların İtilaflar tarafından işgali. (7). Mühim sevkülceyş noktalarının İtilaf kuvvetlerince işgal olunması. (8). Bütün liman ve demir yerlerinden, İtilaf mensup gemilerin yararlanması. (10). Toros tünellerinin işgali. (23). Ermeni vilayetinde karışıklık çıktığında, bu vilayetlerin İtilaf Devletleri tarafından işgali.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Amaçları Tarihin Tanımı ve Diğer Bilimlerle İlişkileri, İnkılap Tarihinin Dönemleri Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
2 İnkılap ve Benzeri Kavramlar Batılılaşma, Çağdaşlaşma Türk İnkılabının Evreleri Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
3 Fransız ihtilali ve İhtilalin Sonuçları 1830-1848 Fransız İhtilalleri Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
4 Jeopolitik Nedir? Osmanlı Devletinin Jeopolitik Koumu Osmanlı Devletinin Yapısı Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
5 Osmanlı Devletinin Çöküş Sebepleri Osmanlı Devletinin Yenileşme Hareketleri ( II. Ahmet , III. Ahmet , III. Selim, II. Mahmut Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
6 Tanzimat- Islahat fermanları; Batılılaşma I. Mesrutiyet- Anayasacılık Hareketleri Türk Anayasaları Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
7 II. Meşrıtiyet, 31 Mart Ayaklanması İttihat ve Terakki Partisi II. Meşrutiyetteki Düşünce Akınları Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
8 Ara Sınav
9 Trablusgarp Savaşı I. ve II. Balkan SavaşlarıI. Dünya Savaşı Öncesi Avrupadaki Sosyal ve Ekonomik Yapı I. Dünya Savaşının Sebepleri, Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savasına Katılması Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
10 Kafkas Cephesi ,Çanakkale Cephesi Süveyş Kanalı ve Irak Cephesi Serif Hüseyin ve İngilterenin Ortadoğu Politikası Mondoros Mütarekesi Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
11 Ermeni Meselesi Doğuşu ve Gelişim Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
12 1915 Olayları öncesi ve sonrası gelişmeler Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
13 I. Dünya Savasının Sonuçları Anadolu’nun İşgali Wilson Prensipleri Faydalı ve Zararlı Cemiyetler Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
14 Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Mustafa Kemel’in Kişiliği Osmanlı Yöneticilerinin İşgale Bakışları Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
15 Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk Temel Kaynak
2 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam I. II. Ciltler Yardımcı Kaynak
3 Atatürk Araştırma Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II Yardımcı Kaynak
4 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi I-II Temel Kaynak
5 Prof. Dr. Mustafa Turan ve dğr., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yardımcı Kaynak

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Avrupa’daki gelişmelerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinin tahlil eder ve Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi, sosyal durumunu ile fikir akımları hakkında bilgi sahibi olur. 18 1͵2
2 Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar, Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur 18 1͵2
3 Mondros Ateşkes Antlaşma’sının imzalanması ile Osmanlı yönetiminini, halkın ve Mustafa Kemal’in tutumunu analiz eder. 18 1͵2
4 Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder 18 1͵2
5 Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir 18 1͵2
6 Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi, Güney Cephesi ve Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 18 1͵2
7 Osmanlı Devleti’nin Birimci Dünya Savaşı’nda Savaştığı Cepheler : 1. Kafkas Cephesi 2. Irak- Suriye Cephesi 3. Filistin Cephesi 4. Arabistan- Hicaz Cephesi 5. Çanakkale Cephesi 6. Kanal Cephesi 18 1͵2
8 Mondros Ateşkes Anlaşması (Mütarekesi) (30 Ekim 1918) (1).Evvela Karadeniz’i geçmek için, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması ve geçişin emniyet altına alınması maksadı ile Boğazlardaki istihkâmların İtilaflar tarafından işgali. (7). Mühim sevkülceyş noktalarının İtilaf kuvvetlerince işgal olunması. (8). Bütün liman ve demir yerlerinden, İtilaf mensup gemilerin yararlanması. (10). Toros tünellerinin işgali. (23). Ermeni vilayetinde karışıklık çıktığında, bu vilayetlerin İtilaf Devletleri tarafından işgali. 18 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 0 0 0
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 10 1 10
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 7 2 14
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 2 2
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 1 1 1
10 Ödev 1 1 1
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 2 2
16 Son Sınav 1 1 1
  60