Meslek Yüksekokulu
Lojistik

Ders Bilgileri

İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
LOJ124 Bahar 3 0 3 4

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Diler Yaman Kahyaoğlu
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı İşletmecilik faaliyetlerini yürütebilmek için konusunda öğrenciyi bilgilendirmek
İçeriği İşletmenin fonksiyonları; yönetim, pazarlama, üretim, insan kaynakları, ar-ge, finansman ve halkla ilişkiler süreçleri ile incelenmektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Küreselleşme süreciyle birlikte sürekli değişen iş dünyası ve örgütler ile ilgili gelişmeler üzerinde bilimsel yöntemler kullanarak çok yönlü ve neden-sonuç ilişkisine dayalı değerlendirmeler yapar.
2 Küreselleşme süreciyle birlikte sürekli değişen iş dünyası ve örgütler ile ilgili gelişmeler üzerinde bilimsel yöntemler kullanarak çok yönlü ve neden-sonuç ilişkisine dayalı değerlendirmeler yapar.
3 Örgüt üyelerinin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak en üst düzeyde öğrenmeleri için uygun eğitim ortamları düzenler.
4 Farklı ölçme-değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak işletme çalışanlarının gelişimini izler.
5 İşletme faaliyetlerinde ortaya çıkan kaos ve kriz ortamlarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve takım üyesi olarak sorumluluk alır.
6 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Yönetim tanımı ve fonksiyonları Sözlü Anlatım
2 Planlama Sözlü Anlatım
3 Örgütleme Sözlü Anlatım
4 Yürütme Sözlü Anlatım
5 Koordinasyon Sözlü Anlatım
6 Denetim Sözlü Anlatım
7 İşletme fonksiyonları Sözlü Anlatım
8 Ara sınav Yazılı sınav
9 Pazarlama Sözlü Anlatım
10 İnsan kaynakları Sözlü Anlatım
11 Finans Sözlü Anlatım
12 Araştırma ve geliştirme Sözlü Anlatım
13 Halkla ilişkiler Sözlü Anlatım
14 Yönetimde Karar verme süreçleri Sözlü Anlatım
15 Üretim Sözlü Anlatım
16 Son Sınav Yazılı sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 İsmet Mucuk, (2005) Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, İstanbul
2 . Michael E. Gerber, (2003) Girişimcilik Tutkusu, Çev. Tayfun Keskin, Sistem Yayıncılık, İstanbul

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Küreselleşme süreciyle birlikte sürekli değişen iş dünyası ve örgütler ile ilgili gelişmeler üzerinde bilimsel yöntemler kullanarak çok yönlü ve neden-sonuç ilişkisine dayalı değerlendirmeler yapar. 1 1͵2
2 Küreselleşme süreciyle birlikte sürekli değişen iş dünyası ve örgütler ile ilgili gelişmeler üzerinde bilimsel yöntemler kullanarak çok yönlü ve neden-sonuç ilişkisine dayalı değerlendirmeler yapar. 2͵3 1͵2
3 Örgüt üyelerinin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak en üst düzeyde öğrenmeleri için uygun eğitim ortamları düzenler. 12͵14 1͵2
4 Farklı ölçme-değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak işletme çalışanlarının gelişimini izler. 10͵12 1͵2
5 İşletme faaliyetlerinde ortaya çıkan kaos ve kriz ortamlarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve takım üyesi olarak sorumluluk alır. 12͵15 1
6 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir 13͵14 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 2 2
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 1 1 1
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 1 1
16 Son Sınav 1 1 1
  90