Meslek Yüksekokulu
Lojistik

Ders Bilgileri

LOJİSTİK YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
LOJ104 Bahar 3 0 3 4

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Cansu Tor KADIOĞLU
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Lojistik firmasında yer alan departmanlar hakkında bilgi sahibi olur, lojistik işletmesinin amaç ve sorumluluklarını işleyiş süreçlerini tanımlayarak alanıyla ilgili problem çözme, doğru karar alma, alternatif plan üretebilme yeteneğine sahip olmalarını sağlamak.
İçeriği Lojistik kavramı, iş hayatında lojistiğin artan önemi, lojistik işletmesi temel iş süreçleri, depo bölümü ve işletmelerin bölümleriyle ilişkileri, lojistik işletmelerin beyni, bilgi sistemleri, e- lojistik, lojistik işletmelerinde performans yönetimi ve sektör uygulamaları, yönetim ve performans çalışmaları, performans uygulamaları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Lojistik işletmesindeki temel işlemleri ve yönetim organizasyon fonksiyonu ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmenin önemini kavrar.
2 Bir lojistik firmasında yer alan departmanlar hakkında bilgi sahibi olur.
3 Lojistik işletmesinin amaç ve sorumluklarını, işleyiş süreçlerini tanımlar.
4 İşletmenin yönönetimetim organizasyon fonksiyonuna ait yönetimininürütme, alt fonksiyonlarını (planlama, örgütleme, yürütme, koordine etme, denetleme)tanımlar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Yönetim Bilimin Doğuşu ve Tarihi Gelişimi Konu Anlatımı
2 Globalleşme Sürecinde İşletme Organizasyonu Konu Anlatımı
3 Planlama, Örgütleme, Yürütme Konu Anlatımı
4 Koordinasyon ve Denetim Konu Anlatımı
5 Karar verme ve Yönetiminin Güncel Konuları Konu Anlatımı
6 Lojistik İşletmesinin Temel İş Süreçleri Konu Anlatımı
7 Lojistik İşletmelerin Beyni, Bilgi Sistemleri ve E- Lojistik Konu Anlatımı
8 Ara Sınav
9 Operasyon Departmanlarının İşleyiş Süreçleri Konu Anlatımı
10 Pazarlama Departmanının İşleyiş Süreçleri Konu Anlatımı
11 Müşteri İlişkileri Departmanının İşleyiş Süreçleri Konu Anlatımı
12 Depo Bölümünün İşleyiş Süreçleri Konu Anlatımı
13 Gümrük Departmanının İşleyiş Süreçleri Konu Anlatımı
14 Lojistik İşletmelerinde Performans Yönetimi ve Sektör Uygulamaları Konu Anlatımı
15 Yönetim ve Performans Çalışmaları Konu Anlatımı
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Lojistik İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon ve Filo Murat ERDAL, Mehmet SITKI

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Lojistik işletmesindeki temel işlemleri ve yönetim organizasyon fonksiyonu ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmenin önemini kavrar. 1͵2͵15 1͵2
2 Bir lojistik firmasında yer alan departmanlar hakkında bilgi sahibi olur. 3͵5͵7͵8 1͵2
3 Lojistik işletmesinin amaç ve sorumluklarını, işleyiş süreçlerini tanımlar. 2͵3͵4 1͵2
4 İşletmenin yönönetimetim organizasyon fonksiyonuna ait yönetimininürütme, alt fonksiyonlarını (planlama, örgütleme, yürütme, koordine etme, denetleme)tanımlar. 5͵8 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 8 8
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 10 10
16 Son Sınav 1 1 1
  90