Meslek Yüksekokulu
Aşçılık

Ders Bilgileri

BİLGİSAYAR
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
AŞÇ117 Güz 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Volkan Kadir GÜNGÖR
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere temel bilgisayar kullanma becerisi kazandırmaktır. Ders, Microsoft Windows ile birlikte Microsoft Office grubunun Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarından oluşmaktadır.
İçeriği Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Temel bilgisayar terimlerini tanımlayabilecekler
2 Microsoft Word, Excel ve PowerPoint programlarını orta düzeyde kullanıyor olacaklar
3 Metin tabanlı belgeleri yaratıp düzenleyebilecekler
4 Hesaplamalar yapıp, veri düzenlemesi ve analizi yapabilmenin yanısıra tablolar oluşturabilecekler
5 Sunum dosyaları yaratıp, gelişmiş sunumlar hazırlayabilecekler

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Giriş
2 Windows dosya ve klasör işlemleri, BT kavramları
3 Döküman yaratmak, kaydetmek ve düzenlemek, metin kopyalamak ve taşımak, yazım ve dilbilgisi denetimi
4 Metin bulmak ve değiştirmek, metin ve paragraf biçimlendirmek, belge arkaplanı ve tema uygulamaları
5 Sayfa düzeni, dipnot eklemek, liste yaratmak ve düzenlemek, üstbilgi ve altbilgi eklemek, sütunlarla çalışmak, çıktı seçenekleri
6 Tablolar yaratmak ve biçimlendirmek, resim, sembol ve denklem eklemek ve düzenlemek
7 AraSınav
8 Power Point sunumları yaratmak ve düzenlemek
9 Geçiş efektleri, özel animasyonlar ve bağlantılar eklemek
10 Veri girmek ve düzenlemek, çalışma sayfaları düzenlemek ve biçimlendirmek ve hazırlamak
11 Basit formül, fonksiyon ve hasaplamalar
12 Formül, fonksiyon ve hasaplama uygulamaları
13 Grafik yaratmak ve biçimlendirmek, sayfa yapısı ve çıktı seçenekleri
14 Son Sınav
15
16

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Temel bilgisayar terimlerini tanımlayabilecekler 14 1͵2
2 Microsoft Word, Excel ve PowerPoint programlarını orta düzeyde kullanıyor olacaklar 14 1͵2
3 Metin tabanlı belgeleri yaratıp düzenleyebilecekler 14 1͵2
4 Hesaplamalar yapıp, veri düzenlemesi ve analizi yapabilmenin yanısıra tablolar oluşturabilecekler 14 1͵2
5 Sunum dosyaları yaratıp, gelişmiş sunumlar hazırlayabilecekler 14 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 2 2
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 2 2
16 Son Sınav 1 1 1
  76