Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği

Ders Bilgileri

YETİŞKİN EĞİTİMİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ISG126 Bahar 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Edlan BOSTANCI
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar -
Staj Durumu Yok
Amacı Etkili iletişim becerilerini tanıyabilme ve bunları beceri olarak edinebilme, iletişimi engelleyen durumları ve iletileri kavrayabilme, iletişimde duyguların rolünü fark edebilme, farklı gruplara yönelik iletişim beceri programları hazırlayabilme
İçeriği Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, iletişim uygulamaları

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 İş planlaması ve organizasyonu yapabilmek
2 Kayıt ve raporlama yapabilmek
3 Mesleki etik kurallara uygun davranmak
4 Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için gereken tedbirleri alabilmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 İletişimin tanımı, amacı ve önemi Ders Anlatımı
2 İletişimin tanımı, amacı, önemi Ders Anlatımı
3 İletişim süreci ve öğeleri Ders Anlatımı
4 İletişim süreci ve öğeleri Ders Anlatımı
5 Yüzyüze-uzaktan iletişim, formel-informel iletişim, görsel-işitsel iletişim Ders Anlatımı
6 Yazılı iletişim Ders Anlatımı
7 Ara sınav
8 Sözlü iletişim Ders Anlatımı
9 Sözsüz iletişim Ders Anlatımı
10 Kişi içi iletişim Ders Anlatımı
11 Kişilerarası iletişim Ders Anlatımı
12 Grup iletişimi, kitle iletişimi Ders Anlatımı
13 Kurumsal iletişim Ders Anlatımı
14 Kültürlerarası iletişim Ders Anlatımı
15 Genel Tekrar Ders Anlatımı
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Kişilerarası İletişim Bilgiler Etkiler Engeller (Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli) \nİletişim Becerileri Anlamak- Anlatmak- Anlaşmak (Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli)\nİletişime Giriş (Aysel Aziz)\nKişilerarası İletişim Bilgiler Etkiler Engeller (Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli) \nİletişim Becerileri Anlamak- Anlatmak- Anlaşmak (Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli)\nİletişime Giriş (Aysel Aziz)

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 İş planlaması ve organizasyonu yapabilmek 13
2 Kayıt ve raporlama yapabilmek 5͵6
3 Mesleki etik kurallara uygun davranmak 12
4 Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için gereken tedbirleri alabilmek 2͵13
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 0 0 0
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 2 6 12
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 2 5 10
8 Ara Sınav 0 0 0
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 2 5 10
16 Son Sınav 0 0 0
  60