Meslek Yüksekokulu
Ağız Ve Diş Sağlığı

Ders Bilgileri

HASTA KAYIT SİSTEMLERİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ADS141 Güz 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Mehmet YILDIZ
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Diş hekimliği kliniğinde tedavi dışı süreclerin organize edilmesi. Kurumda üretilen belgelerin bilimsel yöntemlerle dosyalanarak arşivlenmesini sağlayarak gerektiğinde belgeye en kısa sürede ulaşılabilmesi ve belgenin yasal çerçevede imhasının yapılabilmesi için gerekli olan bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
İçeriği Bilgi, bilgi yönetimi ve örgütsel önemi, belge yönetimi, önemi ve amacı, elektronik belge ve özellikleri, belgenin işlem süreci, form çeşitleri ve kullanımı, dosyalama, önemi ve dosyalama sistemlerinin kurulması, standart dosya planı, dosyalama hizmetlerinin organizasyonu, dosya düzenleme sistemleri, özellikleri ve kullanım alanları, arşivleme teknikleri ve süreci, ve dijital arşivler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Dosyalama ve arşivleme ile ilgili kavramları açıklar.
2 Kurum içi ve dışı belge akışını takip eder.
3 Standart dosya planını uygular.
4 Belgenin işlem sürecini tanır.
5 Elektronik ortamda belge üretip, dosyalanmasını sağla
6 Dosya hizmetlerinin örgütlenmesini açıklar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Sağlık Kurumlarında Bilgisayar Donanım ve Yazılım Anlatım, Sunum
2 Verilerin Güvenliği ve Veri Kalitesi Anlatım, Sunum
3 Sağlık Bilgi Sistemleri Anlatım, Sunum
4 Hasta Randevu Programları Anlatım, Sunum
5 Hasta Kayıt Programları Anlatım, Sunum
6 Belge Yönetiminin Kapsamı Anlatım, Sunum
7 Bilgi Kaynaklarının Sınıflandırma Sistemleri Anlatım, Sunum
8 Ara Sınav
9 Tıbbi Dokümantasyon, Tanım, Önemi ve Temel Özellikleri Anlatım, Sunum
10 Hasta Dosyaları Anlatım, Sunum
11 Hasta Dosyaları Arşivlerinde Kullanılan Temel İndeksler Anlatım, Sunum
12 İdari Bilgi Sistemleri Anlatım, Sunum
13 Yönetim Planlama ve Denetim Bilgi Sistemleri Anlatım, Sunum
14 Elektronik Bilgi Sistemlerinin Avantajları Anlatım, Sunum
15 Genel Değerlendirme Anlatım, Sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Demir R. , Dosyalama Teknikleri ve Dokümantasyon, 2004

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Dosyalama ve arşivleme ile ilgili kavramları açıklar. 12͵13 1͵2
2 Kurum içi ve dışı belge akışını takip eder. 13 1͵2
3 Standart dosya planını uygular. 13 1͵2
4 Belgenin işlem sürecini tanır. 13 1͵2
5 Elektronik ortamda belge üretip, dosyalanmasını sağla 13 1͵2
6 Dosya hizmetlerinin örgütlenmesini açıklar. 13 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 7 7
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 9 9
16 Son Sınav 1 1 1
  60