Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

MEKAN VE YER DENEYİMİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC424 Bahar 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Doc. Dr. Duygu Saban
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu ders mekân ve yer kavramlarını hümanistlerin bakış açısından ele almakta. Hümanist mekânların yaratılmasında ve tasarlanmasında bize kaynaklar oluşturmakta.
İçeriği Mekanlarda ve yerlerde insan deneyimi psiko-uzamsal yaklaşımlarla incelenmiştir. Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde insan algısı ve sonuçta davranışlarını etkileyen mekansal faktörler tartışılmıştır. Öğrencilerin dönem boyunca üç bölümden oluşan bir program ile '(1) araştırma,(2) proje tasarımı, konsept senaryo,(3) proje sunum , konuyu irdeleyeceklerdir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Mekan ve Yer’ kavramlarının içeriklerini ve uzantılarını yorumlama
2 Mekan ve Yer’ kavramlarını deneyimsel ilişkiler açısından ifade etme
3 Üç boyutlu mekan algısı, bilgi ve yer ‘ konularında kendilerini geliştirme
4 Mekan bazlı proje geliştirebilme yeteneğine sahip olma

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Derse giriş. Konunun öğrencilere açıklanması, kaynakların verilmesi ve araştırma konularının belirlenmesi. Teorik Anlatım
2 Araştırma konularının belirlenmesi Teorik Anlatım
3 Araştırma konularının derste tartışılması. Farklı kaynaklardan okumalar yapılması Teorik Anlatım
4 Araştırmaların derste incelenmesi ve kritiklerin verilmesi. Uygulama
5 'Mekan,Yer ve Deneyimler' konusu üzerinden projelere başlanılması ve programın oluşturulması Uygulama
6 Projelerin derste incelenmesi ve kritiklerin verilmesi. Uygulama
7 Projelerin geliştirilmesi. Uygulama
8 Ara Sınav
9 Projelerin kritikler ile geliştirilmesi. Teorik anlatım yapılması, mekan ve yer deneyimleme konusu hakkında tartışma yapılması. Teorik Anlatım
10 Proje tasarımlarına 'mekanın deneyimlenmesi' açısından yaklaşım ve araştırmaların incelenemesi. Teorik Anlatım
11 Proje tasarımlarına 'hümanist prensipler' açısından yaklaşım. Araştırmaların incelenmesi Teorik Anlatım
12 Proje tasarımlarına 'yer-mekan-deneyim' üçlemesi açısından yaklaşılarak, senaryo ve konseptlerin geliştirilmesi. Uygulama
13 Proje tasarımlarına devam edilmesi. Uygulama
14 Proje tasarımlarına devam edilmesi. Uygulama
15 Proje tasarımlarına devam edilmesi. Uygulama
16 Final Sınavı

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Tuan Y.F.,(1977). Space and Place: The Experience of Space.London ,Arnold.
2 Internet bazlı kaynaklar

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Mekan ve Yer’ kavramlarının içeriklerini ve uzantılarını yorumlama 2͵3͵4͵5 1͵2
2 Mekan ve Yer’ kavramlarını deneyimsel ilişkiler açısından ifade etme 2͵3͵4͵5 1͵2
3 Üç boyutlu mekan algısı, bilgi ve yer ‘ konularında kendilerini geliştirme 2͵3͵4͵5 1͵2
4 Mekan bazlı proje geliştirebilme yeteneğine sahip olma 2͵3͵4͵5 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 2 2
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 3 10 30
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 0 0 0
16 Son Sınav 1 2 2
  90