Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

RENK KURAMI VE UYGULAMA
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC497 Güz 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Duygu Merve BULUT
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Mimari tasarım öğesi olan rengin özelliklerini kavratmak, renk tasarım ilkelerini vermek.
İçeriği Görme ve renk algılama, iki ve üç boyutlu renk dizgeleri, renk karışım kuralları, ışık – renk ilişkisi, genel renk komposizyon kuralları, iç mekan ve yapı yüzü renk tasarım ilkeleri, Munsell Renk Dizgesi ile kuramsal ve kılgısal çalışmalar, renk tasarım örneklerinin incelenmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Mimari bir öğe olan rengi, iç mekanda ve yapı yüzünde tutarlı ve bilimsel bir biçimde kullanarak renk tasarımı yapabilme
2 Mimari ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlamak
3 Temel mimari ilkeleri bina ve iç mekân tasarımı düzeyinde uygulayabilme
4 Fiziksel çevre ve insan arasındaki etkileşimi kavrayabilme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Renk kavramı, mimaride rengin önemi, renk-doku ilişkisi, yüzey renklerine ilişkin iki boyutlu dizgeler ve günümüzde kullanılan kavramlar, rengin üç bileşeni, yüzey rengi dizgeleri Anlatım ve Sunum
2 Üç boyutlu yüzey rengi dizgelerinden Munsell Renk Dizgesi ve Katısının genel özellikleri Anlatım ve Sunum
3 Munsell Renk Dizgesi aracılığı ile rengin bileşenlerini simgelemeye yönelik alıştırma uygulamaları Anlatım ve Sunum
4 Munsell Renk Dizgesi aracılığı ile rengin bileşenlerini simgelemeye yönelik alıştırma uygulamaları Anlatım ve Sunum
5 Renk ve form ilişkisi Anlatım ve Sunum
6 Renklerin psikolojik etkileri Anlatım ve Sunum
7 Renk komposizyonları Anlatım ve Sunum
8 Ara Sınav
9 Mekanda renk algısı Anlatım ve Sunum
10 Değer karşıtlığı uygulaması ve ödevi Anlatım ve Sunum
11 İki ve üç boyutta renk düzenlerinin karşılaştırılması, iç mekan renk düzenlerine ilişkin genel ilkeler Uygulama
12 Yapı yüzü ve yerleşim ölçeğinde rengi işlevsel olarak analiz etme Anlatım ve Sunum
13 Yapı yüzü ve yerleşim ölçeğinde rengi işlevsel olarak analiz etme Anlatım ve Sunum
14 Rengin tarihsel süreçteki yeri Uygulama
15 Rengin tarihsel süreçteki yeri Uygulama
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Özgün ders notları
2 Munsell, A. H., A Color notation, Munsell Color Comp., N Y, 1971.
3 Sirel, Ş., Kuramsal Renk biligisi, İstanbul, 1974.
4 Beazley, M., The Color Book, London, 1997.
5 Berns, R., S., Billmeyer and Saltzman’s Principles of Color Technology, JohnWiley
6 Complete Color Harmony Workbook, ISBN -13 978 1 59253 329 9, Rockport Publishers, Massachusetts, 2007.
7 Luke, J.T., The Munsell Color System: A Language for Color, Fairchild Publications, New York, 1996.
8 CIE, Color Notations and Color Order Systems, No 124/1,1997.
9 Sirel. Ş., Kuramsal Renk Bilgisi, Kutulmuş Matbaası, İstanbul, 1974.
10 Munsell Renk Kitabı ve RAL Renk Kataloğu.
11 DIALux, Relux vb. aydınlatma programları

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Mimari bir öğe olan rengi, iç mekanda ve yapı yüzünde tutarlı ve bilimsel bir biçimde kullanarak renk tasarımı yapabilme 4 1͵2͵3͵4͵5͵6
2 Mimari ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlamak 3͵9 6
3 Temel mimari ilkeleri bina ve iç mekân tasarımı düzeyinde uygulayabilme 4 4͵5͵6
4 Fiziksel çevre ve insan arasındaki etkileşimi kavrayabilme 3 6
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 2 3 6
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 4 4
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 1 4 4
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 4 4
16 Son Sınav 1 1 1
  90