Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

UYGULAMA PROJESİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC423 Güz 2 2 3 7

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) YOK
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Prof.Dr. Erkin Erten, Öğr. Gör. Mehmet Burak Taşerimez, Öğr. Gör. S.Deniz Coşkun, Öğr. Gör. Füsun Ünlüdoğan
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Mimari tasarım sürecinin tüm aşamalarında detay bütün ilişkisi içinde analitik düşünme, sentez yapma, değerlendirme, sorun çözme, grafik ve teknik anlatım becerilerinin geliştirilmesi ve tasarım bilinci kazandırılmasıdır.
İçeriği Öğrencinin, mimari tasarım sürecinin, hazırlık ve ön araştırma çalışmalarından, çevre ve vaziyet planı etütleri, fikir projesi, avan proje ve kesin proje aşamalarına kadar, detay-bütün ilişkisi içinde, analitik düşünme, sentez, değerlendirme, sorun çözme, teknik ve grafik anlatım becerilerinin geliştirilmesi ve öğrenciye tasarım bilincinin kazandırılmasıdır

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Mimari Tasarım Sürecinin farklı boyutlarını detay-bütün ilişkisi içinde tanıma ve yorumlama
2 Doğal ve yapılı çevreyi analiz etme, planlama ve tasarlama becerisi edinme
3 Disiplinler arası ilişkiler konusunda bilgi ve bilinç sahibi olma, mimari proje üretim sürecinde uygulama bileşenlerini dikkate alarak tasarım yapabilme yetisini edinme
4 Çevresel değerleri dikkate alan tasarım anlayışını edinme, uygulama yöntemleri ve güvenliği konularında bilgi edinme
5 Mimari tasarım süreci içerisinde sorun çözebilme, disiplinler ve ekipler arası işbirliği yapabilme, araştırma, tasarlama süreçlerini planlayabilme becerisini edinme
6 Tasarım sürecinde ekoloji ve sürdürülebilirlik konularında bilgi ve bilinç tanıma
7 Strüktür, malzeme ve yapı sistemleri konusunda edinilen bilgileri tasarıma aktarabilme
8 Mevzuat, standartlar, çevre ve kalite konularında yeterli bilgi ve bilinç sahibi olma, yönetmelikler ve şartnameler sınırlarında planlama ve uygulama yapabilme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Ön hazırlık, Program çalışmaları, araştırma Araştırma, etüt, çizim
2 Program çalışmaları, analiz çalışmaları Araştırma, etüt, çizim
3 Konferans, eskiz çalışmaları, Vaziyet Planı etütleri Araştırma, etüt, çizim
4 eskiz çalışmaları, Fikir projesi tasarım etütleri Araştırma, etüt, çizim
5 1/200 ölçekli çevre verileri doğrultusunda yapılan fikir projesi çalışmaları Araştırma, etüt, çizim
6 1/100 ölçekli fikir projesi çalışmaları (plan, kesit, görünüşler ile 3 boyutlu çalışmalar) Araştırma, etüt, çizim
7 1/100 ölçekli fikir projesi çalışmaları (plan, kesit, görünüşler ile 3 boyutlu çalışmalar) Araştırma, etüt, çizim
8 1/100 ölçekli fikir projesinin sunuşu ve Açık Jüri Çalışması Sunum Çalışmaları
9 1/100 ölçekli ön proje çalışmaları (plan, kesit, görünüşler ile 3 boyutlu çalışmalar) Araştırma, etüt, çizim
10 1/100 ölçekli ön proje çalışmaları (plan, kesit, görünüşler ile 3 boyutlu çalışmalar) Araştırma, etüt, çizim
11 1/100 ölçekli ön proje çalışmaları (plan, kesit, görünüşler ile 3 boyutlu çalışmalar) Araştırma, etüt, çizim
12 1/100 ölçekli ön proje çalışmaları (plan, kesit, görünüşler ile 3 boyutlu çalışmalar) Araştırma, etüt, çizim
13 1/100 ölçekli ön proje çalışmaları (plan, kesit, görünüşler ile 3 boyutlu çalışmalar) Araştırma, etüt, çizim
14 Teknik Gezi
15 1/100 ölçekli ön proje çalışmaları (plan, kesit, görünüşler ile 3 boyutlu çalışmalar) Araştırma, etüt, çizim
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Mimari Tasarım içerikli periyodikler (Architecture, Domus, Global Architecture, Architectural Review, Architectural Record, Yapı-YEM Yayınları-, Techniques et Architecture, vb. Mimari Tasarım içerikli Yapı Tipolojisi yayınları; (Evler, Kafeler, Magazalar, ofis yapıları, vb.) Mimari Tasarım içerikli Biyografik Yayınlar, Mimari Tasarım içerikli derlemeler, Antolojiler -Laseau, P., Graphic Thinking For Architects And Designers, 2nd Edition, Thompse Publishing, 1989 -Ching, F.D.K., Mimarlık ve Sanatta Yaratıcı Bir Süreç, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 2003 -Rowe, G.P., Design Thinking, MIT Press, Cambridge
2 Internet bazlı kaynaklar

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Mimari Tasarım Sürecinin farklı boyutlarını detay-bütün ilişkisi içinde tanıma ve yorumlama 1 1͵2
2 Doğal ve yapılı çevreyi analiz etme, planlama ve tasarlama becerisi edinme 9 1͵2
3 Disiplinler arası ilişkiler konusunda bilgi ve bilinç sahibi olma, mimari proje üretim sürecinde uygulama bileşenlerini dikkate alarak tasarım yapabilme yetisini edinme 12 1͵2
4 Çevresel değerleri dikkate alan tasarım anlayışını edinme, uygulama yöntemleri ve güvenliği konularında bilgi edinme 11 1͵2
5 Mimari tasarım süreci içerisinde sorun çözebilme, disiplinler ve ekipler arası işbirliği yapabilme, araştırma, tasarlama süreçlerini planlayabilme becerisini edinme 11͵12 1͵2
6 Tasarım sürecinde ekoloji ve sürdürülebilirlik konularında bilgi ve bilinç tanıma 11 1͵2
7 Strüktür, malzeme ve yapı sistemleri konusunda edinilen bilgileri tasarıma aktarabilme 10 1͵2
8 Mevzuat, standartlar, çevre ve kalite konularında yeterli bilgi ve bilinç sahibi olma, yönetmelikler ve şartnameler sınırlarında planlama ve uygulama yapabilme 1͵12 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 4 56
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 20 20
8 Ara Sınav 0 0 0
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 1 8 8
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 1 10 10
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 3 15 45
16 Son Sınav 1 15 15
  210