Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

MESLEKİ UYGULAMA
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC483 Güz 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Mehmet Burak TAŞERİMEZ
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Ders, mimarlık mesleğindeki potansiyel "çalışma alanlarını" sistematik bir biçimde tanımlamakta, öğrencinin mesleğe hazırlanmasını amaçlamaktadır. Ders, mimarlık pratiğinde, temel ihtiyaçların belirlenmesi, projenin oluşturulması, detaylandırılması ve uygulanması süreçlerinde yer alan "aktör" ve "kaynakların" tanımlanmasını amaçlamaktadır. Öğrencilere uygulama projesi ve ruhsat projesi hazırlanması ve müşteriye sunumu için gerekli hazırlıkların neler olması gerektiği, belediye ruhsat işlerinin neler olduğu, şantiye yönetimi, kurulumu, keşif metraj ve hak ediş hesapları yapılarak proje tamamlama sürecine hakim olmaları hedeflenmektedir. Ders kapsamında, müşteri ilişkileri, proje yönetimi, rol paylaşımı, proje denetleme ve süreç yönetimi gibi temel kavramlar incelenmektedir.
İçeriği Ders kapsamında bir projenin taslak halinden uygulama projesi ve ruhsat projesi niteliğine getirilmesi için geçirdiği süreçler, evrak yönetimi, proje yönetimi, şantiye kurulması ve yönetimi konularının yanında güncel imar yönetmeliği üzerinden tanımlamalar ile birlikte proje hazırlık süreci anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Meslek uygulama pratiği hakkında çıkarımda bulunmak
2 İş etiği, meslek etiği, yerel kanunlar ve temel sorumluluklar hakkında çıkarımda bulunmak
3 Proje uygulamada süreci yönetebilmek
4 Uygulama sürecinde temel aktörleri tanımak
5 Kaynaklardan faydalanabilmek görev paylaşımını yapabilmek
6 Uygulama sürecinde maliyet ve süre yönetimini yapabilmek.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Mimarlık uygulama pratiği temel bilgileri Sözlü anlatım, tartışma
2 Mesleki uygulamada aktörler Sözlü anlatım, tartışma
3 Mesleki uygulamada kaynaklar Sözlü anlatım, tartışma
4 Ruhsat projesi hazırlama aşamaları ve evrak yönetimi Sözlü anlatım, tartışma
5 İmar yönetmeliği tanımlar Sözlü anlatım, tartışma
6 Metraj tanımı ve yapılması Sözlü anlatım, tartışma
7 Metraj uygulama çalışmaları Sözlü anlatım, tartışma
8 Ara Sınav Sınav
9 Keşif, ön keşif ve son keşif tanımı ve örnek keşif dosyaları oluşturma Sözlü anlatım, tartışma
10 Hak ediş hazırlama ve hesaplama Sözlü anlatım, tartışma
11 Kaba yapı ve İnce yapı kalemlerinin anlatımı Sözlü anlatım, tartışma
12 Çatı, çelik ve cephe işleri tanımı Sözlü anlatım, tartışma
13 Keşif özeti hazırlama ve örnek üzerinden tartışma Sözlü anlatım, tartışma
14 Şantiye kurulumu ve yönetimi Sözlü anlatım, tartışma
15 Proje süreci yönetimi ve meslek etiği Sözlü anlatım, tartışma
16 Son Sınav Final Sınavı

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 "Mott, R. (1989). Managing A Design Practice, . London: Architectural Design and Technology Pres. Obrien, J. J., Pre-construction Estimating, Budget Through Bid, Mac Graw Hill Company, 1994. Piotrowski C.M. (1989).Professional Practice for Interior Designers. , New York:Van Nostrand Reinhold. Sey, Y., Orhon, İ., Aral, N., Meslek Pratiği Bilgisi Dersi Notları, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Baskı Atölyesi, 1984."
2 Internet bazlı kaynaklar
3 İmar yönetmeliği

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Meslek uygulama pratiği hakkında çıkarımda bulunmak 1 1͵2
2 İş etiği, meslek etiği, yerel kanunlar ve temel sorumluluklar hakkında çıkarımda bulunmak 12 1͵2
3 Proje uygulamada süreci yönetebilmek 14 1͵2
4 Uygulama sürecinde temel aktörleri tanımak 12 1͵2
5 Kaynaklardan faydalanabilmek görev paylaşımını yapabilmek 5 1͵2
6 Uygulama sürecinde maliyet ve süre yönetimini yapabilmek. 10 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 8 8
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 10 10
16 Son Sınav 1 1 1
  90