İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

TOPLUMSAL CİNSİYET PSİKOLOJİSİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY451 Güz 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Doç. Dr. Hiroki WAKAMATSU
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin amacı, toplumsal cinsiyet alanını, ilgilendiği temel konular ve kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde tanıtmaktır.
İçeriği Bu ders, toplumsal cinsiyet alanında temel konular ve başlıca yaklaşımlara ilişkin bilgi aktarımını ve güncel araştırma makalelerinin ve güncel toplumsal olayların bu yaklaşım ve bilgiler ışığında tartışılmasını kapsamaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Toplumsal cinsiyet alanının temel kavramlarını tanımlar
2 Toplumsal cinsiyet rollerini tarihsel bir perspektifte inceler.
3 Toplumsal cinsiyete ilişkin başlıca kuramları açıklar.
4 Toplumsal cinsiyet ilişkilerini gelişimsel bir bakış açısıyla açıklar.
5 Toplumsal cinsiyet ilişkilerini güç, mahremiyet, üstünlük ve bağlaşıklık yönlerinden açıklar.
6 Toplumsal cinsiyete ilişkin kalıpyargıların kökenini ve içeriğini açıklar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Toplumsal cinsiyetle ilgili kavramların tanımı ders anlatma ve sunum
2 Toplumsal cinsiyet rollerinin tarihçesi ders anlatma ve sunum
3 Toplumsal cinsiyete temel kuramsal yaklaşımlar ders anlatma ve sunum
4 Toplumsal cinsiyete temel kuramsal yaklaşımla ders anlatma ve sunum
5 Toplumsal cinsiyet ilişkilerine gelişimsel bakış ders anlatma ve sunum
6 Toplumsal cinsiyet ilişkilerinde güç, mahremiyet, üstünlük ve bağlaşıklığın rolü ders anlatma ve sunum
7 ara sınav
8 Toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının kökeni ders anlatma ve sunum
9 Toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının içeriği ders anlatma ve sunum
10 Çelişik-duygulu cinsiyetçilik ders anlatma ve sunum
11 Ailede cinsiyetçilik ders anlatma ve sunum
12 Eğitim ve meslek alanlarında cinsiyetçilik ders anlatma ve sunum
13 İş yaşamında cinsiyetçilik ders anlatma ve sunum
14 Güncel toplumsal olayların cinsiyetçilik bağlamında tartışılması ders anlatma ve sunum
15 Güncel toplumsal olayların cinsiyetçilik bağlamında tartışılması ders anlatma ve sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 B.Anderson, (1996). Imagined Community, Oxford.
2 S. Nanda, (1999). Neither Man or Woman, Toronto: Wadsword Pub.
3 C.J. Pascoe, (2011). Dude, You're a Fag: Masculinity and Sexuality in High School, Newyork: Oxford University Press.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Toplumsal cinsiyet alanının temel kavramlarını tanımlar 8͵11 1͵2
2 Toplumsal cinsiyet rollerini tarihsel bir perspektifte inceler. 1͵2͵7͵9 1͵2
3 Toplumsal cinsiyete ilişkin başlıca kuramları açıklar. 1͵2͵7͵8 1͵2
4 Toplumsal cinsiyet ilişkilerini gelişimsel bir bakış açısıyla açıklar. 1͵2͵7͵13 1͵2
5 Toplumsal cinsiyet ilişkilerini güç, mahremiyet, üstünlük ve bağlaşıklık yönlerinden açıklar. 1͵2͵7 1͵2
6 Toplumsal cinsiyete ilişkin kalıpyargıların kökenini ve içeriğini açıklar. 1͵2͵3͵7͵8 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 3 3
8 Ara Sınav 1 3 3
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 3 3
16 Son Sınav 1 3 3
  96