İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

DANIŞMA PSİKOLOJİSİ II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY434 Bahar 3 0 3 4

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) uok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları )
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Psikolojik danışma yaklaşımları ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma.
İçeriği Çeşitli psikolojik danışma yaklaşımlarının; amaç ilke ve tekniklerinin tartışılması, değişik psikolojik danışma yaklaşımlarına ilişkin amaç, ilke ve tekniklere ağırlık verilerek psikolojik danışma sürecinin incelenmesi. Psikolojik danışmanın kişilik özellikleri, mesleki etik kurallar, tükenmişlik, kültürlerarası psikolojik danışma ve benzeri konular.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Öğrenciler, Farklı psikolojik danışma yaklaşımlarının amaç ilke ve tekniklerini söyler.
2 Farklı psikolojik danışma yaklaşımlarının, benzer ve farklı yönlerini tartışır.
3 Psikolojik danışma yaklaşımlarının güçlü ve zayıf yönlerini bilir.
4 Psikolojik danışma yaklaşımlarını karşılaştırır.
5 Yaklaşımların özelliklerini eleştirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Tanışma, dersin gerekleri ve işleyiş hakkında bilgi klasik ders anlatma
2 Birey ve meslek insanı olarak psikolojik danışman, etik kurallar klasik ders anlatma
3 Psikanalitik yaklaşım klasik ders anlatma
4 Adler yaklaşımı klasik ders anlatma
5 Varoluşçu Yaklaşım klasik ders anlatma
6 Birey Merkezli yaklaşım klasik ders anlatma
7 Gestalt Yaklaşımı klasik ders anlatma
8 Arasınav
9 Davranışçı yaklaşım klasik ders anlatma
10 Bilişsel Davranışçı yaklaşım klasik ders anlatma
11 Ödev Teslimi klasik ders anlatma
12 Gerçeklik terapisi yaklaşımı klasik ders anlatma
13 Çok kültürlü psikolojik danışma klasik ders anlatma
14 Tükenmişlik klasik ders anlatma
15 Tükenmişlik klasik ders anlatma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Corey G. (2005). Theory and Practice of Group counseling 7 th Ed. (International Student Ed.) California, Thomson: Brooks/Cole Pub.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Öğrenciler, Farklı psikolojik danışma yaklaşımlarının amaç ilke ve tekniklerini söyler. 1͵2͵7 1͵2
2 Farklı psikolojik danışma yaklaşımlarının, benzer ve farklı yönlerini tartışır. 1͵2͵7 1͵2
3 Psikolojik danışma yaklaşımlarının güçlü ve zayıf yönlerini bilir. 1͵2͵5͵7 1͵2
4 Psikolojik danışma yaklaşımlarını karşılaştırır. 1͵2͵5͵7 1͵2
5 Yaklaşımların özelliklerini eleştirir. 1͵2͵5͵8͵12 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 3 3
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 0 0 0
16 Son Sınav 1 3 3
  90