İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY403 Güz 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili İngilizce
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları )
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin amacı Endüstri ve Örgüt Psikolojisinin temel yaklaşımını ve kısa tarihçesini öğrencilere aktarmak ve Endüstri ve Örgüt Psikolojisi temel konularından iş analizi, iş performansı, iş doyumu, personel seçimi gibi konularda temel düzeyde bilgi kazandırmak ve iş analizi yapma konusunda uygulama becerileri geliştirmektir.
İçeriği Bu ders, E/Ö Psikolojisinin tanımını, tarihçesini ve iş analizi, iş performansı, iş doyumu, personel seçimi gibi temel konularını kapsamaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Endüstri ve Örgüt Psikolojisini ve kısa tarihçesini tanımlar.
2 Endüstri ve Örgüt Psikolojisinin kullandığı temel araştırma yöntemlerini tanımlar.
3 İş Analizi ile ilgili temel kavramları ve teknikleri tanımlar.
4 İş performansını ve alt boyutlarını tanımlar.
5 İş doyumu kavramını, öncülleri ve sonuçlarını tanımlar.
6 Personel seçiminin tüm süreçlerini tanımlar.
7 Süpervizyon altında iş analizi yapar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 E/Ö Psikolojisinin kısa tarihçesi Klasik ders anlatma
2 E/Ö Psikolojisinin temel araştırma yöntemleri Klasik ders anlatma
3 İş Analizine giriş Klasik ders anlatma
4 Yapılandırılmış ve yarı-yapılandırılmış iş analizi teknikleri Klasik ders anlatma
5 İş performansına giriş Klasik ders anlatma
6 Görev performansı Klasik ders anlatma
7 Yurttaşlık performansı Klasik ders anlatma
8 Ara sınav
9 İş doyumu Klasik ders anlatma
10 İş doyumunun öncülleri ve sonuçları Klasik ders anlatma
11 Personel seçimine giriş Klasik ders anlatma
12 Personel seçiminde kullanılan ölçütler Klasik ders anlatma
13 Personel seçiminde kullanılan yordayıcılar Klasik ders anlatma
14 Personel seçiminin geçerliği Klasik ders anlatma
15 Personel seçiminin geçerliği Klasik ders anlatma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Ergin, C. (2006). İnsan Kaynakları Yönetimi: Psikolojik Bir Yaklaşım, Ankara: Elma Yayınları.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Endüstri ve Örgüt Psikolojisini ve kısa tarihçesini tanımlar. 1 1͵2
2 Endüstri ve Örgüt Psikolojisinin kullandığı temel araştırma yöntemlerini tanımlar. 10 1͵2
3 İş Analizi ile ilgili temel kavramları ve teknikleri tanımlar. 10 1͵2
4 İş performansını ve alt boyutlarını tanımlar. 13 1͵2
5 İş doyumu kavramını, öncülleri ve sonuçlarını tanımlar. 11 1͵2
6 Personel seçiminin tüm süreçlerini tanımlar. 11 1͵2
7 Süpervizyon altında iş analizi yapar. 13 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 25 25
8 Ara Sınav 1 7 7
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 27 27
16 Son Sınav 1 7 7
  150