İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

İNSANCIL TERAPİLER
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY337 Güz 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ORTAKALE
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı insancıl terapiler kuramlarının ayrıntılı olarak ele alınıp, temel noktalarının tartışılması.
İçeriği insacıl terapinin terapi süreçleri, güçlü yönleri ve bu kurama getirilen eleştiriler

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Bireylerin bilinç seviyeleri yükseltmek
2 kendi kendileriyle daha iyi ilişkiler kurabilmelerine yardım etmek
3 kendini geliştirme ve yaratıcılığa ait gizli potansiyellerini ortaya çıkarmak
4 seçimlerin anlamlarını kavrama ve yaptığı seçimleri hayata geçirme kapasitesini vurgulama

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 insancıl terapinin tanımı Klasik ders anlatma
2 insancıl terapilerin gelişimi ve tarihi Klasik ders anlatma
3 Maslow'un kendini gerçekleştirme kuramı Klasik ders anlatma
4 Maslow'un kendini gerçekleştirme kuramı Klasik ders anlatma
5 Carl' Rogers'ın birey merkezli terapisi Klasik ders anlatma
6 Carl' Rogers'ın birey merkezli terapisi Klasik ders anlatma
7 Carl' Rogers'ın birey merkezli terapisi Klasik ders anlatma
8 ara sınav
9 terapi süreçleri Klasik ders anlatma
10 temel varoluşçu ve hümanistik koşullar Klasik ders anlatma
11 Kuramların güçlü yönleri Klasik ders anlatma
12 kuramların zayıf yönleri Klasik ders anlatma
13 terapilere getirilen eleştirler Klasik ders anlatma
14 sunum Klasik ders anlatma
15 sunum Klasik ders anlatma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Schneider, K. J. ve Krug, O. T. - Varoluşçu-Hümanistik terapi - 2015

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Bireylerin bilinç seviyeleri yükseltmek 1͵2͵7 1͵2
2 kendi kendileriyle daha iyi ilişkiler kurabilmelerine yardım etmek 7͵14 1͵2
3 kendini geliştirme ve yaratıcılığa ait gizli potansiyellerini ortaya çıkarmak 6͵7͵14 1͵2
4 seçimlerin anlamlarını kavrama ve yaptığı seçimleri hayata geçirme kapasitesini vurgulama 5͵6͵14 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 2 2
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 2 5 10
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 5 5
16 Son Sınav 1 3 3
  104