İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY112 Bahar 3 0 3 6

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Doç.Dr. Mehmet Bilgin
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Dersin başlıca hedefi öğrencinin anlayışı teşvik etmek ve eleştirel farklı nitel araştırma, olanakları, avantajları ve dezavantajları, ilişkilendirme yeteneği, bilimsel bilgi üretimi yaklaşımlarıdır.
İçeriği "Bu dersin hedefi bir araştırmanın nasıl planlandığı, yapıldığı, yayınlandığı ve tartışıldığını anlamaktır. Bu derste öğrencinin basit deneysel desenler oluşturup, hipotez sınamayı gerçekleştirip raporlaştırması amaçlanmaktadır. Deney, deney çeşitleri, örneklem seçimi ve teknikleri, temel istatistik kavramlar, verinin incelenmesi gibi konular işlenecektir. Bu derste, deneysel desen bilgisi, istatistiğin uygulanması, rapor yazma ve araştırmanın etik boyutu gibi genel psikolojik araştırma becerileri üzerinde durulacaktır. "

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 bilimsel ve popüler medya kaynaklarında sunulan, bir operasyonel tanımlanmış bir hipotez geliştirin Tasarım deneysel araştırma başkalarının araştırma bulgularının yeterliliğini değerlendirmek,
2 araştırma nicel ve nitel yaklaşımlar arasındaki epistemolojik ilişkilerini açıklar gerekir çalışma ve veri toplamak ve analiz
3 ikna edici yazın ve APA formatında
4 psikolojik araştırma hakkında, başkalarına araştırma ve açık ve etkili bu araştırmanın etik taleplerini uygulamak.
5 Bilimsel araştırma makalelerini eleştirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 KAYNAK TARAMA Senkron ve Asenkron
2 KAYNAK TARAMA Senkron ve Asenkron
3 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİ SINIFLANDIRMA Senkron ve Asenkron
4 NİCEL ARAŞTIRMALAR Senkron ve Asenkron
5 NİCEL ARAŞTIRMALAR Senkron ve Asenkron
6 NİTEL ARAŞTIRMALAR Senkron ve Asenkron
7 Ara Sınav Senkron ve Asenkron
8 ÖRNEKLEM VE EVREN ÖDEV
9 HİPOTEZ Senkron ve Asenkron
10 HİPOTEZ Senkron ve Asenkron
11 ALINTI VE KAYNAKÇA Senkron ve Asenkron
12 ALINTI VE KAYNAKÇA Senkron ve Asenkron
13 RAPORLAMA Senkron ve Asenkron
14 RAPORLAMA Senkron ve Asenkron
15 Son Sınav ÖDEV
16

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Şener Büyüköztürk. Bilimsel Araştırma Yöntemleri.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %50 Ara Sınav Ara Sınav
2 %50 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 bilimsel ve popüler medya kaynaklarında sunulan, bir operasyonel tanımlanmış bir hipotez geliştirin Tasarım deneysel araştırma başkalarının araştırma bulgularının yeterliliğini değerlendirmek, 6 1͵2
2 araştırma nicel ve nitel yaklaşımlar arasındaki epistemolojik ilişkilerini açıklar gerekir çalışma ve veri toplamak ve analiz 5 1͵2
3 ikna edici yazın ve APA formatında 2 1͵2
4 psikolojik araştırma hakkında, başkalarına araştırma ve açık ve etkili bu araştırmanın etik taleplerini uygulamak. 3 1͵2
5 Bilimsel araştırma makalelerini eleştirir. 3 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 18 18
8 Ara Sınav 1 7 7
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 1 7 7
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 27 27
16 Son Sınav 1 7 7
  150