İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY110 Bahar 3 0 3 6

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DEMİRCİ
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Dersin amacı örnek bir problem cümlesi üzerinden istatistiksel model kurma ve analiz yaparak sonuçları rapor etmeyi öğrenmektir. Bu kapsamda SPSS paket programı üzerinden temel bazı istatistiksel yöntemlerin uygulaması üzerinde durulacaktır.
İçeriği Bilimsel araştırmanın konusu,bilimsel araştırma süreci,araştırma dizaynı,ölçüm,veri toplama teknikleri,örnekleme,bilimsel etik.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Öğrenci, bilimsel araştırmanın tanımını yapabilir,bilimsel araştırma sürecini anlatabilir
2 Araştırma tasarımı yapabilir
3 Örnekleme sürecini anlatabilir
4 Anket tasarlayabilir
5 Nicel veya nitel analiz yapabilir
6 Veri analizi sonuçlarını yorumlayarak araştırma raporu hazırlayabilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Temel İstatistik Kavramları Senkron
2 Olasılık Dağılımları (Binom, Poisson, Hipergeometrik, Normal) Senkron
3 Olasılık Dağılımları (Binom, Poisson, Hipergeometrik, Normal) Senkron
4 Tahmin Teorisi Senkron
5 Tahmin Teorisi Senkron
6 Anket ve Anket Hazırlama Teknikleri Senkron
7 Hipotez Testleri (Karar Teorisi) Senkron
8 Ara Sınav Çevrimiçi
9 z-Testi Senkron
10 z-Testi Senkron
11 t-Testi Senkron
12 t-Testi Senkron
13 f-Testi (ANOVA) Senkron
14 f-Testi (ANOVA) Senkron
15 Raporlama ve Raporlama Örnekleri Senkron
16 Son Sınav Çevrimiçi

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (Şeref KALAYCI)
2 Uygulamalı İstatistik II (Alaaddin Başar, Erkan Oktay)

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Öğrenci, bilimsel araştırmanın tanımını yapabilir,bilimsel araştırma sürecini anlatabilir 10 1͵2
2 Araştırma tasarımı yapabilir 3 1͵2
3 Örnekleme sürecini anlatabilir 2 1͵2
4 Anket tasarlayabilir 10 1͵2
5 Nicel veya nitel analiz yapabilir 2 1͵2
6 Veri analizi sonuçlarını yorumlayarak araştırma raporu hazırlayabilir. 2͵5 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 1 24 24
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 20 20
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 1 6 6
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 14 14
16 Son Sınav 1 1 1
  150