İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

TÜRK DİLİ II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
TUR102 Bahar 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Sultan Şehmus ÖZDEMİR
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak, onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.
İçeriği İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası , sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Konuşmanın oluşumunu ve konuşmayı bozan etkenleri açıklar
2 Etkili konuşma yöntem ve tekniklerini uygulayabilecek
3 Sözlü anlatımla yazılı anlatımın farkını açıklar
4 Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma türlerini ayırt edebilecek
5 İletişimi sağlamada beden dilini etkili bir biçimde kullanabilecek
6 Bilimsel konuşma hazırlama yöntem ve aşamalarını uygulayabilecek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Sözcükte Yapı (Kök, Gövde, Yapım ekleri, Çekim ekleri) Senkron ve Asenkron
2 Cümle Bilgisi (Cümlenin Öğeleri) Senkron ve Asenkron
3 Cümle Bilgisi (Cümle Çeiştleri) Senkron ve Asenkron
4 Anlatım Bozukluğu (Anlamsal Anlatım Bozuklukları) Senkron ve Asenkron
5 Anlatım Bozukluğu (Yapısal Anlatım Bozuklukları) Senkron ve Asenkron
6 Yazılı Anlatım Türleri: Şiir (Lirik, Epik, Pastoral, Didaktik, Dramatik, Satirik Şiir; Serbest ve Manzum Şiir) Senkron ve Asenkron
7 Yazılı Anlatım Türleri: Modern Edebi Türler (Roman, Öykü, Tiyatro, Deneme) Senkron ve Asenkron
8 Ara sınav çevrimiçi
9 Yazılı Anlatım Türleri: Bilgi Aktarımına Yönelik Türler (Makale, Fıkra/Köşe Yazısı, Eleştiri/Tenkit, Röportaj) Senkron ve Asenkron
10 Yazılı Anlatım Türleri: Gerçek Yaşamdan söz eden ve İletişime Yönelik Türler (Günlük / Günce, Anı/Hatıra, Gezi Yazısı, Mektup) Senkron ve Asenkron
11 Resmi Yazışmalar: (Dilekçe, Özgeçmiş, Rapor, Tutanak, İlan/Duyuru, Karar) Senkron ve Asenkron
12 Akademik Yazı Yazma ve Akademik Yazı Özellikleri (Yazma Süreci) Senkron ve Asenkron
13 Akademik Yazı Yazma ve Akademik Yazı Özellikleri (Akademik Metin Türleri: Makale, Bildiri, Tez, Rapor) Senkron ve Asenkron
14 Bilimsel Araştırma Yöntemtemi ve Basamakları (Ampirik Yaklaşım, Gözlemler, Sorular, Hipotezler,Deneyler, Analizler, Sonuçlar, Tekrar) Senkron ve Asenkron
15 Bilimsel Araştırmalarda Etik ve Araştırmanın Raporlaştırılması Süreci (Başlık, Yazarlar; Özet, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Kaynakça Bölümleri) Senkron ve Asenkron
16 Son Sınav ödev

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri (Kazım Yetiş, Kemal Yavuz, Necat Birinci), Beşir Kitabevi

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Konuşmanın oluşumunu ve konuşmayı bozan etkenleri açıklar 14 1͵2
2 Etkili konuşma yöntem ve tekniklerini uygulayabilecek 14 1͵2
3 Sözlü anlatımla yazılı anlatımın farkını açıklar 14 1͵2
4 Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma türlerini ayırt edebilecek 14 1͵2
5 İletişimi sağlamada beden dilini etkili bir biçimde kullanabilecek 14 1͵2
6 Bilimsel konuşma hazırlama yöntem ve aşamalarını uygulayabilecek 14 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 2 2
16 Son Sınav 1 1 1
  60