İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

KİŞİLİK KURAMLARI I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY203 Güz 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili İngilizce
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Dr. Öğr. Üyesi Sema Bengi Gürkan
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin temel amacı, kişilik kuramlarının temel ilkelerini kazanmaktır.
İçeriği Bu ders psikoanalitik, neoanalitik, öğrenme, eğilimsel ve humanist-varoluşçu olmak üzere temel kişilik modelleri üzerinde yoğunlaşacaktır. Ders boyunca bu modeller ve yaklaşımlar, her bir yaklaşımı temsil eden kuramlar, her bir kuramın yöntemi ve araştırmaları incelenecektir. Bu derste psikanalitik kişilik kuramları, neo-psikanalistler, hümanist yaklaşımcı kişilik kuramları incelenecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Kişiliği tanımlar
2 Kişiliğin değerlendirilmesi ve ölçülmesini açıklar
3 Psikodinamik kuramı tanır
4 Freud sonrası kişilik kuramcılarını açıklar
5 İnsancıl kuramı tanır
6 Varoluşçu kuramı tanır

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 tanışma klasik ders anlatma
2 Kişilik teorisi nedir? klasik ders anlatma
3 Sigmund Freud: Psikanaliz klasik ders anlatma
4 Sigmund Freud: Psikanaliz klasik ders anlatma
5 Carl Gustav Jung: Analitik psikoloji klasik ders anlatma
6 Carl Gustav Jung: Analitik psikoloji klasik ders anlatma
7 Karen Horney: nevroz ve insan büyüme klasik ders anlatma
8 vize
9 "Erik Erikson ve Ego Psikolojisi Critique Due - Jung " klasik ders anlatma
10 Alfred Adler: Bireysel Psikoloji klasik ders anlatma
11 Alfred Adler: Bireysel Psikoloji klasik ders anlatma
12 Maslow: Holistik-Dinamik Teorisi klasik ders anlatma
13 Rogers: kişi merkezli teoriler klasik ders anlatma
14 Analiz kağıdı teslimi klasik ders anlatma
15 "Skinner Bandura: Social Cognitive Theory Skinner Bandura: Social Cognitive Theory " klasik ders anlatma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 "Sigmund Freud (1900) Translated by A. A. Brill (1913) Originally publish in New York by Macmillan. The Association Method. Carl G. Jung (1910) First published in American Journal of Psychology, 31, 219-269. "

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Kişiliği tanımlar 1 1͵2
2 Kişiliğin değerlendirilmesi ve ölçülmesini açıklar 1 1͵2
3 Psikodinamik kuramı tanır 1 1͵2
4 Freud sonrası kişilik kuramcılarını açıklar 1 1͵2
5 İnsancıl kuramı tanır 3 1͵2
6 Varoluşçu kuramı tanır 3 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 25 25
8 Ara Sınav 1 7 7
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 27 27
16 Son Sınav 1 7 7
  150