İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

# Program Çıktıları
1 TYYÇ Psikoloji alanındaki kuramsal bilgi donanımına sahip olma
 • ►Bilgi ►6-Lisans Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
 • ►Yet - Bağ ►6-Lisans Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
2 TYYÇ Genel olarak bilimin, özelde psikoloji biliminin temel kavram bilgisine sahip olma
 • ►Bilgi ►6-Lisans Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
3 TYYÇ Psikoloji biliminin üretilmesiyle ilgili temel yöntem bilgisine sahip olma
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4 TYYÇ Verilerin analiziyle ilgili temel bilgiye sahip olma
 • ►Bilgi ►6-Lisans Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5 TYYÇ Psikoloji alanındaki güncel araştırma bilgilerine sahip olma
 • ►Bilgi ►6-Lisans Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
6 TYYÇ Psikoloji alanındaki ileri düzeydeki uygulama bilgilerine sahip olma
 • ►Bilgi ►6-Lisans Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
7 TYYÇ Bireyi ve ilişkide olduğu toplumu psikolojik kavramlar çerçevesinde değerlendirebilme ve yorumlama
 • ►Bilgi ►6-Lisans Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
 • ►Yet - İlet ►6-Lisans Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
8 TYYÇ Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar.
 • ►Bilgi ►6-Lisans Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
 • ►Yet - Öğr ►6-Lisans Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
 • ►Yet - Bağ ►6-Lisans Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme
 • ►Yet - Öğr ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
 • ►Yet - Öğr ►6-Lisans Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
9 TYYÇ Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
 • ►Bilgi ►6-Lisans Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
10 TYYÇ Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır.
 • ►Bilgi ►6-Lisans Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
 • ►Yet - Öğr ►6-Lisans Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
 • ►Yet - Öğr ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
 • ►Yet - Öğr ►6-Lisans Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
11 TYYÇ Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır.
 • ►Bilgi ►6-Lisans Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
12 TYYÇ Psikoloji alanında bir araştırma planlayabilme ve yürütebilme
 • ►Bilgi ►6-Lisans Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
 • ►Yet - Bağ ►6-Lisans Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme
 • ►Yet - İlet ►6-Lisans Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
 • ►Yet - Bağ ►6-Lisans Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
13 TYYÇ Kuramsal ve güncel bilgilerini alanda uygulamaya dönüştürebilme
 • ►Bilgi ►6-Lisans Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
14 TYYÇ Klinik gözlem ve görüşme yapabilme becerisine sahip olma
 • ►Bilgi ►6-Lisans Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
 • ►Yet - Bağ ►6-Lisans Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
 • ►Yet - İlet ►6-Lisans Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
 • ►Yet - Alan ►6-Lisans Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,   uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
15 TYYÇ Bireyi tanımaya yönelik bilimsel teknikleri kullanabilme ve alanda kullanılan psikolojik değerlendirme yöntemlerini uygulayabilme
 • ►Bilgi ►6-Lisans Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
 • ►Yet - Bağ ►6-Lisans Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
16 TYYÇ Disiplinler arası çalışma ve araştırma yapabilme becerisi kazandırmak.
 • ►Yet - İlet ►6-Lisans Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme
 • ►Yet - Alan ►6-Lisans Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
17 TYYÇ İçinde bulunduğu örgütün tüm paydaşlarıyla hem sözlü hem de yazılı olarak doğru iletişim ve bilgi aktarımını gerçekleştirecek ve yönetebilecek iletişim becerilerine sahiptir.
 • ►Yet - İlet ►6-Lisans Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme