Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. ERKİN ERTEN

Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü
Öğr. Gör. MEHMET BURAK TAŞERİMEZ