Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Bölüm Başkanı
Doç. Dr. BERİL ÖZMEN

Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü
Öğr. Gör. MEHMET BURAK TAŞERİMEZ