Meslek Yüksekokulu
Ağız Ve Diş Sağlığı

Kuruluş Bilgileri
Ağız ve Diş Sağlığı Programı, Toros Üniversitesi Bahçelievler Yerleşkesinde bulunan Meslek Yüksekokulu binasında 2014-2015 eğitim-öğretim yılında öğretimine başlamıştır.

Kazanılan Derece
Önlisans Derecesi

Derecenin Seviyesi
Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Ağız ve Diş Sağlığı Programına giriş için ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya ulusal üniversite sınavında (üniversite öğrenci seçme sınavı, http://www.osym.gov.tr) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Bu programa TYT puan türü ile öğrenci alınmaktadır.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Ağız ve Diş Sağlığı Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Toros Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne bakılabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini (96 ulusal kredi) başarıyla tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olması gerekmektedir. Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri ünvanı verilir.

Program Profili
Ağız ve Diş Sağlığı Programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 120 AKTS'lik ders bulunmaktadır. Bu derslerin 88AKTS ‘si (% 73 ) zorunlu, 32 AKTS'si (% 27) seçmeli statüsündedir. Seçmeli dersler meslek yüksekokulunun diğer programları ve/veya diğer fakültelerden alabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri
Ağız ve Diş SağlığıTeknikerleri, sağlık sektöründe yer alan kamu kurum ve özel kuruluşlarda diş hekimine yardımcı olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
YÇ-AYA: 1 AYÇ-YBÖ: 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan ‘Ders Öğretim Planında' tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Toros Üniversitesi Önlisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olması gerekmektedir.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Toros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Temel Uygulamalar Laboratuvarında eğitim alma ve uygulama. Çözüm ortaklarımız olan bir çok sağlık kurumlarında staj yapma olanağı.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. MEHMET YILDIZ
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Öğr. Gör. MEHMET YILDIZ
Adres Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü , 1857 Sokak, No 12
Posta Kodu 33140
Telefon (0324) 325 33 00
Fax (0324) 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=43
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir