Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Kuruluş Bilgileri
Mersin Eğitim Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan Toros Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bağlı olarak, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ile birlikte Mimarlık Bölümü, 2012-2013 akademik yılında tüm bölümlerle eş zamanlı olarak eğitime başlamıştır. Ancak İngilizce açılmış bölüm olması nedeniyle Mimarlık Bölümü öğrencileri ilk yıl İngilizce hazırlık programına devam etmişlerdir. Mimarlık Bölümü, 2013-2014 yılında ise Türkçe eğitime geçmiş ve birinci sınıf düzeyinde lisans eğitimine başlamıştır.

Kazanılan Derece
Mimar Ünvanını alır

Derecenin Seviyesi
Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Mimarlık Bölümü, ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sınavı ile 60 öğrenci alınır. Merkez. Mimarlık Bölümüne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenciler, yönetmelikler çerçevesinde, resmi belgeleme ve zamanında başvurma şartıyla, lise sonrası devam ettikleri diğer yüksek öğrenim kurumlarından aldıkları derslerin bazılarından muaf sayılabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yerleştirmede adaylar Mimarlık Bölümü'ne, ilgili puanları, yüksek öğrenim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir.

Program Profili
Mimarlık lisans mezunları, ulusal ve uluslararası düzeylerde, yapılı çevrenin farklı ölçeklerde tasarlanması konusunda bilinçli, bilgili ve mesleki becerilere sahip kişiler olarak topluma hizmet etmek üzere yönlendirilmektedir. Mimarlık mesleği kendi alanındaki güncel akademik ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, kent ve bölge planlama, iç mimarlık, kentsel tasarım, inşaat mühendisliği, endüstri tasarımı ve diğer sanat dallarında olmak üzere birçok alanda disiplinler arası çalışmalarda bulunmaktadır. Mimarlık Lisans Programı, kuramsal/sözel derslerle beslenen ve uygulamalı derslerle perçinlenen öğrenci odaklı bir sistemle, sadece bilgilendirme değil, bilgiye ulaşma yöntemleri öğrenciye kazandırılması, yerel ölçekte topluma yararlı kent üniversitesi kimliğini öne çıkaran bir sistemle geleceğin nitelikli tasarımcılarını yetiştirme amacını taşımaktadır. Türkçe öğretim eğitim seçilmesi nedeniyle, öğrencinin üniversitede verilenleri hızlı algılaması ve yorumlayarak kendine kazandırmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bunun yanında öğrenciler, evrensel birikimlere adaptasyon için mesleki teknik alanda İngilizce öğrenmeleri için hazırlık programını tercihen tamamlama şansına sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri
2015-2016 ÇAP programı ile İç Mimarlık öğrencilerinden oluşan küçük bir grubun dışında 2016-2017 yılı bahar yarıyılında Mimarlık programı ilk mezunlarını verecektir. Bu nedenle şu anda bir çalışma yapılamamaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Diploma veya mezuniyet belgesi / yurtdışı diplomalarının YÖK onaylı denklik belgesi, ALES belgesi / Graduate Record Examination (GRE) / Graduate Management Aptitude Test (GMAT) sonuç belgeleri gereklidir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders başarı notu; öğrencinin yarıyıldaki ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve genel sınavda gösterdiği başarının birlikte değerlendirmesiyle elde edilir. Öğrenci başarılı sayılması için genel sınavda alması gereken en az not 45/100 dir. Harf notu ve yüzdelik dağılımları aşağıdaki gibidir. Puanlar Harf Notu Katsayılar 90-100 AA 4,00 80-89 BA 3,50 70-79 BB 3,00 65-69 CB 2,50 60-64 CC 2,00 55-59 DC 1,50 50-54 DD 1,00 40-49 FD 0,50 0-39 FF 0,00 AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersten başarılı, DC ve DD notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu başarmış sayılır. Bir dersten FD ve FF notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısızdır.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin Mimarlık Bölümü'nden diploma alma hakkını kazanabilmeleri için, programda bulunan derslerin tümünü başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Mezuniyet için ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ve her dersten 4.00 üzerinden en az 1.00 notu elde etme koşullarını karşılaması gerekmektedir. Ayrıca derslerden alınan kredilerin toplam olarak 240 AKTS karşılığı olması gerekmektedir.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Kuramsal ve sözel dersler sınıf ortamında ve uygulamalı dersler stüdyo ortamında verilmektedir. Bilgisayar ve projeksiyon donanımı mevcuttur. Kütüphane ve online veri tabanlarına erişim olanağı bulunmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. ERKİN ERTEN
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Öğr. Gör. MEHMET BURAK TAŞERİMEZ
Adres İsmet İnönü Bulvarı Uray Caddesi No: 10 Yeni Kampüs Akdeniz/MERSİN
Posta Kodu 33050
Telefon +90324 325 33 00/5010 - 0532 581 23 88
Fax 0324 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=15
E-Posta [email protected], [email protected], [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Akdeniz