Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Kuruluş Bilgileri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, Toros Üniversitesi Bahçelievler Yerleşkesinde bulunan Meslek Yüksekokulu binasında 2014-2015 eğitim-öğretim yılında öğretimine başlamıştır.

Kazanılan Derece
Önlisans Derecesi

Derecenin Seviyesi
Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programına Meslek Liselerinin aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun olan öğrenciler Ortaöğretim Başarı Puanları esas alınarak sınavsız olarak girebilmektedir. 1. Radyoloji 2. Radyoloji Teknisyenliği 3. Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı Ayrıca boş kalan kontenjanlara düz liselerden mezun olan öğrenciler ÖSYS puanları ile başvurabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Toros Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans derecesini elde etmek için 120 AKTS'yi (64 ulusal kredi) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

Program Profili
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 2 yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Eğitim dili Türkçedir. Bu programda; Radyoloji ve Nükleer Tıp birimlerinde kullanılan cihazların işleyişi ve hastadan istenilen ilgili tetkik için gerekli hazırlıklarının yapılması ve görüntüsünün alınması konularında teknik eleman yetiştirilmektedir. Hekim tarafından gerek hastalığın tanısı veya tedavisinde Radyoloji hizmetleri alanında günün çağdaş koşullarına uygun, mesleki bilgi, beceri ve davranış kazandırılmış nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri
Çalışma alanları ise sağlık sektöründe çok önemli ve geniş bir alana sahiptir. Hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt filmler, bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans, mamografi, ultrasonografi gibi birimlerinde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanması ve uygulanmasında ve Nükleer tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde çalışma alanları vardır. Mezunlar kamu ve özel kuruluşların radyoloji birimlerinde iş imkanı bulabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Hemşirelik ve Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans Programından mezun olmak için en az 120 AKTS (64 ulusal) krediyi tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Çözüm ortaklarımız olan bir çok sağlık kurumlarında staj yapma olanağı.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. BİRSEN KESİK ZEYREK
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Öğr. Gör. HARİKA TOPAL
Adres Bahçelievler Kampüsü , 1857 Sokak, No 12, Yenişehir 33140, Mersin
Posta Kodu 33140
Telefon (0324) 325 33 00
Fax (0324) 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=77
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir