Meslek Yüksekokulu
Anestezi

Kuruluş Bilgileri
Anestezi programı, Toros Üniversitesi Bahçelievler Yerleşkesinde bulunan Meslek Yüksekokulu binasında 2014-2015 eğitim-öğretim yılında öğretimine başlamıştır.

Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Anestezi teknikerliği Ön Lisans diploması verilir.

Derecenin Seviyesi
Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Anestezi Teknikerliği Programına, Meslek Liselerinin aynı bölümünden mezun olan öğrenciler Ortaöğretim Başarı Puanları esas alınarak sınavsız olarak girebilmektedirler. Ayrıca boş kalan kontenjanlara düz liselerden mezun olan öğrenciler ÖSYM puanları ile başvurabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Toros Üniversitesi daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Toros Üniversitesi'nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutulur. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki yaz stajı uygulamasını başarıyla tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

Program Profili
Mesleki eğitim yapan iki yıllık bir programdır ve ameliyathanelerde gereksinim duyulan yetişmiş elemanlar için gerekli mesleki eğitim verilmektedir. Anestezi Teknikerliği programının amacı; ameliyathanede anestezi departmanı uygulamaları sırasında kullanılan tüm malzemelerin tanınması, hazırlanması ve anestezi sırasında kullanılmasını sağlayabilecek. Her türden ameliyatın anestezisi sırasında doğrudan yer alabilecek, ameliyatı takip edebilecek yeterlilikte yetişmiş sağlık personeli yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri
Programdan mezun olanlar kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, Anestezi Uzmanı gözetiminde çalışırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İki yıllık eğitim süresi sonunda lisans okumayı düşünen öğrenciler dikey geçiş sınavı ile fakültelerin Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Memurluğu, Sağlık Yönetimi, Hemşirelik ve Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış olmakla beraber genel olarak ara sınav notunun %40’ı ve final sınavının %60’ı hesaplanarak ders geçme notu belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Toros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Temel Uygulamalar Laboratuvarında eğitim alma ve uygulama. Çözüm ortaklarımız olan bir çok sağlık kurumlarında staj yapma olanağı.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. CEM YALAZA
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Öğr. Gör. HAVİN ÖNER GÖREN
Adres Bahçelievler Kampüsü , 1857 Sokak, No 12, Yenişehir 33140, Mersin
Posta Kodu 33140
Telefon +90(324) 3253300
Fax +90(324) 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=72
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir