Meslek Yüksekokulu
Ameliyathane Hizmetleri

Kuruluş Bilgileri
Program Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2014 yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece
Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz sağlık teknikeri ünvanını kazanmaktadırlar.

Derecenin Seviyesi
Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Ameliyathane Hizmetleri Programına Meslek Liselerinin aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun olan öğrenciler Ortaöğretim Başarı Puanları esas alınarak sınavsız olarak girebilmektedirler. Ayrıca boş kalan kontenjanlara düz liselerden mezun olan öğrenciler ÖSYM puanları ile başvurabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Toros Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki yaz stajı uygulamasını başarıyla tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

Program Profili
Ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasın ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayabilecek, bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alabilecek cerraha ameliyat sırasında asiste sağlayabilecek, bu alanda ihtiyacı duyulan tecrübeli yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri
Bu program mesleki eğitim yapan iki yıllık bir programdır ve sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan kalifiye elemanlar için gerekli mesleki eğitimi vermektir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ÖSYM tarafından düzenlenen dikey geçiş sınavları ile ilgili lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış olmakla beraber genel olarak ara sınav notunun %40’ı ve final sınavının %60’ı hesaplanarak ders geçme notu belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Programın staj ve uygulamaları protokol imaladığımız sağlık kurumlarıyla birlikte yürütülmektedir. Yüksekokulumuz öğretim görevlileri ile birlikte üniversitemizin başta değişik bölümlerinden görevlendirilen öğretim elemanları eğitim-öğretim sürecinde yer almaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. AYNUR ÇELİK
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Öğr. Gör. AYNUR ÇELİK
Adres Bahçelievler Kampüsü , 1857 Sokak, No 12, Yenişehir 33140, Mersin
Posta Kodu 33140
Telefon (0324) 325 33 00
Fax 03243253301
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=71
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir