Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Beslenme Ve Diyetetik

Kuruluş Bilgileri
Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu; 8/8/2012 tarihli ve 2012/3620 sayılı kararnameyle Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur. Beslenme ve Diyetetik bölümüne 2018-2019 eğitim öğretim döneminde öğrenci alımına başlanmıştır.

Kazanılan Derece
Kazanılan Derece Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Beslenme ve Diyetetik alanında lisans diploması verilir.

Derecenin Seviyesi
Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Bu programa kabul edilebilmek için üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak, sınavları başarmak gerekir. Program TM-1 puan türünden öğrenci kabul etmektedir.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Programa yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler daha önce aldıkları önlisans ve lisans derslerinden başarılı olduklarından yönetim kurulu kararı ile muaf tutulabileceklerdir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için öğrenciler 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Program Profili
Beslenme ve Diyetetik bölümü, yaşam boyu toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan, yabancı dili iyi derecede kullanan, üretime dönük girişimcilik ruhuna sahip, iletişim ve liderlik becerileri gelişmiş, mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerilerle donanmış üstün nitelikli profesyonel diyetisyenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar akademisyenliğin yanı sıra; yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde, araştırıcı, eğitici ve tedavi edici olarak hizmet vermektedirler. Ayrıca mezunlar; diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler. Ayrıca kendi kliniklerini açarak danışmanlık hizmetleri de verebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı tamamlayan ve yeterli ALES ve Yabancı Dil bilgisine sahip mezunlar çeşitli yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Toros Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Bölüm öğrencileri Toros Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgileryer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve işyeri stajları ile öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. YÜKSEL ÖZDEMİR
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Dr. Öğr. Üye. EDA PARLAK
Adres Toros Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Bahçelievler Merkez Kampüsü
Posta Kodu 33140
Telefon +90324 325 33 00
Fax +90324 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme°ree=12&program=264
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir