İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Uluslararası Finans ( İngilizce )

Kuruluş Bilgileri

Kazanılan Derece
Lisans

Derecenin Seviyesi
Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Bu programa lise mezunu olup LYS'nin TM-1 puan türünden geçerli puan alan öğrenci kabul edilir. Programda İngilizce eğitim verildiği için öğrencilerin Toros Üniversitesi tarafından yapılan dil sınavını geçmeleri ya da bu muafiyet sınavında başarılı olunmaması durumunda İngilizce hazırlık sınıfını bitirmeleri gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Bir başka üniversitede kayıtlı ve ders almış öğrenciler yatay geçiş yoluyla Toros Üniversitesi'ne geçiş yapabilirler. Geldikleri üniversitede almış oldukları dersler, Toros Üniversitesi'nin Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde belirlenen koşullar çerçevesinde kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programa kaydolmak için YÖK tarafından belirlenen ve uygulanan koşullar haricinde özel bir koşul yoktur.

Program Profili
Bankacılık ve Sigorta Yönetimi Lisans Programının hızla gelişen bankacılık ve sigortacılık konularında öğrencilerin gerekli bilgi ve becerileri sağlamaktır. Program, bölgenin ve ülkenin bu alanlarda ihtiyaç duyduğu donanımlı işgücüne katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, öğrencilerin gereken yazılı ve sözlü dil becerilerine kavuşmalarını sağlamaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri
Bölüm mezunları, kamu ve özel bankalarda, finans kurumlarına, sigorta şirketlerinde, firmaların finans ve risk yönetimi bölümlerinde, bakanlıklarda, çeşitli üst kurullarda, çeşitli uluslararası kuruluşlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans derecesini alan bir öğrenci, programın puan türünden ALES'den en az 55 almak kaydıyla tezli yüksek lisans programlarına (tezsiz programlar için ALES notu gerekmemektedir), en az 80 ALES notu ile de doktora programlarına müracaat edebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri Ders Öğretim Planında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili ayrıntılar ve koşullar Toros Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2.0 olmalı ve öğrencinin FF veya FD notu aldığı bir dersi kalmamalıdır.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Dershaneler, anfi, lojistik laboratuvarı, İngilizce laboratuvarı, kütüphane.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. SÜLEYMAN TÜRKEL
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Arş. Gör. ÖZLEM BULUT
Adres Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü
Posta Kodu 33140
Telefon +90 (324) 325 33 00
Fax +90 (324)325 33 01
Web Adresi
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir