Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Sağlık Yönetimi

Kuruluş Bilgileri
Toros Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu; 8/8/2012 tarihli ve 2012/3620 sayılı kararnameyle Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur. Sağlık Yönetimi bölümüne 2014-2015 eğitim öğretim döneminde öğrenci alımına başlanmıştır.

Kazanılan Derece
Kazanılan Derece Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Sağlık Yönetimi alanında lisans diploması verilir.

Derecenin Seviyesi
Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Bu programa kabul edilebilmek için üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak, sınavları başarmak gerekir. Program TM-1 puan türünden öğrenci kabul etmektedir.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Programa yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler daha önce aldıkları önlisans ve lisans derslerinden başarılı olduklarından yönetim kurulu kararı ile muaf tutulabileceklerdir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için öğrenciler 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Program Profili
Sağlık yönetimi bölümü, sağlık kuruluşlarını yönetecek bilgisi, becerisi ve ideali olan, yabancı dili iyi derecede kullanan, üretime dönük girişimcilik sahip, iletişim ve liderlik becerileri gelişmiş, mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerilerle donanmış üstün nitelikli profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri
Programdan mezun olan öğrencilerimiz; Sağlık Bakanlığında, SGK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, kamu hastanelerinde, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, diğer tedavi kurumlarında, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, özel sağlık sigortası firmalarında, sağlık derneklerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Ayrıca mezunlar öğretim elemanı olarak üzere üniversitelerde istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı tamamlayan ve yeterli ALES ve Yabancı Dil bilgisine sahip mezunlar çeşitli yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Toros Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Bölüm öğrencileri Toros Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgileryer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve işyeri stajları ile öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU
Adres Toros Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi Bölümü, Bahcelievler Merkez Kampusu
Posta Kodu 33140
Telefon +90324 325 33 00
Fax +90324 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=222
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir