Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Hemşirelik Ve Sağlık Hizmetleri

Kuruluş Bilgileri
Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri bölümü 2015 yılında kurulmuş ve ilk öğrencilerini 2015-2016 akademik yılında almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece
Lisans

Derecenin Seviyesi
Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Bu programa başvuru yapabilmek için ÖSYM sınavından geçerli not almak gerekir. Geçerli not alan öğrenciler kayıt tarihlerine uygun olarak başvuru yapabilirler.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Toros Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda ders muafiyeti yapılabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.

Program Profili
Hemşirelik birey-aile-toplumla ilgilenen bir programdır. Sağlıklı ya da hasta birey-aile-toplumun sağlık gereksinimlerini, risk faktörlerini belirler, bunların nedenlerini araştırır, uygun hemşirelik girişimlerini (bakım, eğitim, danışmanlık vb) yapar, yaptığı girişimlerin sonuçlarını değerlendirir. Koruyucu, tedavi - bakım ve rehabilitasyon süreçlerinde hemşirelik hizmetleri verir.

Mezunların İstihdam Profilleri
Hemşireler kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Hemşireler, kamu ve özel hastanelerde, hemşirelik fakültelerinde, sağlık bilimleri fakültelerinde, sağlık yüksekokullarında, aile ve toplum sağlığı merkezlerinde, okullarda, huzurevlerinde, çocuk yuvalarında çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini tamamlayan adaylar; ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları
ÖProgramda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Bölümde 8 sınıf mevcuttur. Her sınıfta projeksiyon cihazı vardır. İki adet uygulama laboratuar bulunmaktadır. Bilgisyar laboratuarı, kantin, kütüphabe, konferans salonları ortak kullanılmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Dr. Öğr. Üye. DERYA DENİZ KANAN
Adres Toros üniversitesi sağlık Bilimleri Yüksekokulu Bahçelievler kampüsü Yenişehir Mersin
Posta Kodu 33100
Telefon 0324 3253300
Fax 03243253301
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=216
E-Posta
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir